Interactie

Interactie kan plaatsvinden op verschillende niveaus. (Zie ook: Interactieladder.) Op het niveau van media (operationeel, tactisch niveau) kan het bijdragen aan het overbrengen van de gewenste boodschap. Op meer strategisch niveau kan het bijdragen aan het aanpassen van het beleid of zelfs identiteit van de organisatie.

Interactievisie vs. actievisie

Interactie visie vs. actievisie: actie gaat over zo goed mogelijk een boodschap zenden en overbrengen; interactie gaat ook over het onderhouden van relaties, hierbij hoort het ‘vertellen van de goede dingen’. (Zie ook: Be good and tell it.)

 

 

Lees meer op Communicatie KC:

Klik verder: