Foresighting

Foresighting is een manier van voorspellen van de toekomst. Bedrijven doen vaak onderzoek naar ‘insights’: inzichten in het hier en nu, bijvoorbeeld naar hoe consumenten over een product of merk denken en waarop ze koopbeslissingen baseren. Een stapje verder gaan de ‘foresigts’: inzichten in wat een organisatie morgen kan doen om haar doelen te bereiken.

In ClouToday van 23 juni 2016, stelt Kees van Duyn:

Foresight ligt dus in het verlengde van insight, ze hebben elkaar nodig:
  1. Inzicht in het heden is nodig om de route te bepalen van probleem naar oplossing. Een goede foresight vertrekt dan ook vanuit een goede insight.
  2. Omdat veel van onze beslissingen routinematig worden genomen, is huidig gedrag vaak de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Om vooruit te kijken moet je weten hoe de wereld van nu in elkaar zit.

Manier van denken Pupke wit op rood x

Volgens Van Duyn is foresighting iets anders dan de vrijblijvende voorspellingen van trendwatchers. “Het is het resultaat van een manier van denken, en van het toepassen van mensen- en marketingkennis op inzicht in het heden. Trends fungeren daarbij slechts als richtsnoer voor mogelijke scenario‘s.”

Hij maakt het verschil tussen insight en foresight duidelijk in de volgende tabel:

 Insight  Foresight
 focus  heden  toekomst
 wereldbeeld  relatief stabiel, objectief  fluide, subjectief
 mensbeeld  positivistisch realistisch
 primaire databron  gewone mensen  lead users, experts, stakeholders
 aantal bronnen  beperkt divers
 insteek voor projecten  smal  breder
 output begrip, zekerheid kansen, mogelijkheden, scenario’s

.