Steekproefgrootte: Verzadiging

In “Basisboek kwalitatief onderzoek” (Baarda,2013) staat het volgende:

“In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek gaat het bij kwalitatief onderzoek niet om grote aantallen. Vaak weet je bij kwalitatief onderzoek zelfs niet van tevoren hoe groot je steekproef zal zijn. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Een goed verantwoorde keuze van de te onderzoeken situaties, locaties, groepen of personen bepaalt de kwaliteit van je onderzoek. Je kunt beter een goede representatieve casus hebben dan een selecte grote steekproef.
De steekproefgrootte is bij kwalitatief onderzoek afhankelijk van de complexiteit van je onderwerp en de heterogeniteit van de onderzoekseenheden op relevante kenmerken. Het gaat er bij kwalitatief onderzoek om alle informatie boven tafel te krijgen. Meestal ga je dus net zolang door met de interviews, observaties of groepsgesprekken tot je geen nieuwe informatie meer krijgt. Je spreekt dan van inhoudelijke verzadiging oftewel saturatie. Bij een complex onderwerp of een heterogene groep van onderzoekseenheden zal het langer duren voordat je het saturatiepunt hebt bereikt en kunt zeggen dat je voldoende onderzoekseenheden in je onderzoek betrokken hebt. Pas tijdens de uitvoering van het onderzoek weet je hoe groot de steekproef uiteindelijk wordt.”

Vuistregel

Ga ervan uit dat je na ca. 7 interviews (5 – 10 interviews) geen nieuwe informatie meer vindt. Voorwaarde is dan wel dat de steekproef homogeen is op relevante kenmerken. Tijdens het afnemen van de interviews kan je erachter komen dat mensen met bepaalde kenmerken anders antwoorden dan anderen. Bijvoorbeeld: jongens geven andere antwoorden dan meisjes; hoger opgeleiden geven andere antwoorden dan lager opgeleiden; etc. Als bepaalde kenmerken relevant blijken te zijn, dan moet je ca. 7 interviews doen met elk segment: 7 interviews met jongens & 7 interviews met meisjes bijvoorbeeld.

Zie ook: