Onderzoeksvragen, Interviewvragen en Enquêtevragen

Scroll naar de volgende onderwerpen:

 • Relatie Onderzoeksvragen, interviewvragen en enquêtevragen.
 • Afzender: Voorbeeldvragen
 • Middelen: Voorbeeldvragen
 • Boodschap: Voorbeeldvragen
 • Ontvanger: Voorbeeldvragen
 • Kickstart eigen bedrijfsidentiteit: Voorbeeldvragen
 • Quickscan Branding & Communicatie
 • Merkstrategie bedenken met 3 vragen
 • Quickscan Identity: Voorbeeldvragen
 • Quickscan Image: Voorbeeldvragen
 • Vooronderzoek: Voorbeeldvragen
 • Over Interviewverslag
 • Lees ook

Relatie Onderzoeksvragen, Interviewvragen, Enquêtevragen

In je onderzoek ben je op zoek naar informatie. Dit doe je door antwoord te vinden op onderzoeksvragen. Onderzoeksvragen zijn deelvragen, óf vragen die zijn afgeleid van deelvragen. Vaak moet een deelvraag namelijk meer concreet en onderzoekbaar worden gemaakt en dan wordt deze vertaald naar één of meerdere onderzoeksvragen. (Lees ook Operationaliseren.)

Vaak ligt het antwoord op de onderzoeksvraag bij de doelgroep en dan kun je de onderzoeksvraag letterlijk aan de doelgroep stellen als interviewvraag. Het komt echter vaak voor dat je de onderzoeksvraag moet vertalen naar een of meerdere vragen die de geïnterviewde beter begrijpt, of die de geïnterviewde makkelijker kan beantwoorden.

Zo ontstaat er al snel een vragenlijst met interviewvragen die je in je interview wilt beantwoorden.

Nadat je de interviews hebt gedaan weet je wat de meest relevante antwoorden zijn. (Lees ook: Verzadiging.) Nu kun je een enquête opstellen. (Lees ook: Kop-romp-staart onderzoeksopzet.) In deze enquête staan bij voorkeur gesloten vragen. Namelijk vragen uit de interviews met daarachter de meest relevante antwoorden. De geënquêteerde kan dan het best passende antwoord kiezen.

De relatie tussen de verschillende types van vragen kun je nu als volgt weergeven; een pijltje betekent ‘vraag ná het pijltje is afgeleid van vraag vóór het pijltje’.

Vraagstelling -> Deelvraag -> Onderzoeksvraag -> Interviewvraag -> Enquêtevraag

Hierna volgen voorbeeldvragen over de onderwerpen die in de kern van je communicatieplan moeten. (Deze kern is de communicatiestrategie en is gebaseerd op het model van Lasswell.) Daarna volgen vragen waarmee je het Merk, de Identiteit etc. kunt analyseren. Ook vind je voorbeeldvragen voor je vooronderzoek. Deze vragen heb ik gebaseerd op mijn ervaring met het begeleiden van onderzoek & analyse voor communicatieprojecten. Er ligt een Theoretisch Kader aan ten grondslag en de betreffende theorieën en modellen zijn ook vermeld. (Lees ook: Theorie – Deelvraag – Interviewvraag / Enquêtevraag.)

Afzender: Voorbeeldvragen

Een deelvraag – leidend tot je advies over dit onderdeel van je communicatieplan – kan zijn: Welke persoon / welk merk kan het best worden gebruikt als afzender?

Bij deze deelvraag passen de volgende concretere onderzoeksvragen (en die kun je vertalen naar interviewvragen, zoals je hiervóór kunt lezen bij ‘Relatie Onderzoeksvragen, Interviewvragen en Enquêtevragen’).

 • Wie zijn beïnvloeders (influencers; online en offline) van de leden van de doelgroep?
 • Welke (sub)merken heeft de opdrachtgever? (Denk hierbij ook aan Identiteitsstructuur, Merkstructuur, Merkstrategie.)
 • Met welke andere merken heeft de opdrachtgever goede contacten?
 • Welke van deze merken vindt de doelgroep aantrekkelijk?
 • Welke andere merken passen bij de doelgroep én bij de opdrachtgever of bij zijn merk?

Boodschap: Voorbeeldvragen

Een deelvraag – leidend tot je advies over dit onderdeel van je communicatieplan – kan zijn: Welke boodschap zal de doelgroep motiveren tot gewenst gedrag?

Bij deze deelvraag passen de volgende concretere onderzoeksvragen (en die kun je vertalen naar interviewvragen, zoals je hiervóór kunt lezen bij ‘Relatie Onderzoeksvragen, Interviewvragen en Enquêtevragen’). Deze onderzoeksvragen zijn gebaseerd op theorie over het Gewenst Image.

 • Wat weet / gelooft de doelgroep over Merk X?
 • Welke houding heeft de doelgroep ten opzichte van Merk X?
 • Wat vindt de doelgroep van de dingen die ze weet / gelooft over Merk X?
 • Waarom kiest de doelgroep voor Merk X of voor een concurrent?
 • Wat zijn de belangrijkste redenen voor deze keuze? (Bijvoorbeeld: erbij horen & binnen de groep tóch uniek zijn.)
 • Waarom vindt de doelgroep deze redenen belangrijk?
 • Wat motiveert de doelgroep?
 • Wat kan de doelgroep motiveren om te kiezen voor Merk X?

Voorgaande voorbeeldvragen gaan uit van een outside-in benadering. Bepaal ook een propositie volgens de inside-out benadering. (Gebruik bijvoorbeeld: Inside-out en outside-in analyses voor het bedenken van de Boodschap.) Beide benaderingen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Beloof niet wat je niet waar kunt maken, maar beloof wél iets dat de doelgroep motiveert. (Denk aan de BBT-formule.)

Middelen: Voorbeeldvragen

Een deelvraag – leidend tot je advies over dit onderdeel van je communicatieplan – kan zijn: Welke middelen / evenementen kun je het best op welke touch points inzetten in de customer journey?

Bij deze deelvraag passen de volgende concretere onderzoeksvragen (en die kun je vertalen naar interviewvragen, zoals je hiervóór kunt lezen bij ‘Relatie Onderzoeksvragen, Interviewvragen en Enquêtevragen’).

 • Welke media gebruikt de doelgroep?
 • Welke evenementen bezoekt de doelgroep?
 • Welke andere plekken bezoekt de doelgroep en kunnen gebruikt worden als touchpoint? (Lees bijvoorbeeld de klassieke case over melkpakken als communicatiemiddel.)
 • Hoe ziet de customer journey eruit?

Ontvanger: Voorbeeldvragen

Een deelvraag – leidend tot je advies over dit onderdeel van je communicatieplan – kan zijn: Wat zijn belangrijke kenmerken van de communicatiedoelgroepen en segmenten? Ofwel: Hoe kun je de doelgroep segmenteren naar (hieronder staan nuttige én eenvoudig te onderzoeken segmentatiemethoden, maar er zijn er meer):

 • Rollen in het beslissingsproces:
  • Initiator – Beïnvloeder – Beslisser – Koper – Betaler – Gebruiker – Klager.
 • Motivaties.
 • Communicatieve kenmerken:
  • Taalvaardigheid – Mediagebruik – Onderlinge communicatie.

Kickstart eigen Bedrijfsidentiteit: Voorbeeldvragen

 • Wat is een aansprekende naam & logo, en andere huisstijlelementen voor je bedrijf?
 • Wat vind je leuk om te doen, ofwel: waar krijg je energie van, wat motiveert jou?
 • Op welke marketingdoelgroepen (B2C; B2B) richt je je?
 • Waarom richt je je op déze marketingdoelgroepen?
 • Hoe ga je deze bedrijven bereiken & beraken; wat voor communicatiestrategie ga je gebruiken voor je bedrijf? : Who says What in Which channel to Whom, with What effect?
 • Waarom zou een klant kiezen voor jouw bedrijf?
 • Waarin is jouw bedrijf beter dan de concurrentie?
 • Wat is je Propositie: belofte aan de klant?
 • Wat is je USP?
 • Op welke trends speel je in (macro: DESTEP, meso: Porter, ABCD-analyse)
 • Wie zijn mogelijke (toekomstige) concurrenten?
 • Hoe ga je deze concurrenten verslaan?

Quickscan Branding & Communicatie: Voorbeeldvragen

Bij Branding is regelmatige Zelfreflectie belangrijk. Vandaar de volgende vragen:

 • Wie ben ik?
 • Wat doe ik?
 • Waar wil ik bekend om staan?
 • Waarom doe ik dit?
 • Waarom wil ik hier bekend om staan? (‘Waarom’ is belangrijk om het langer vol te houden: zo creëer je een sustainable brand. Dus: vind je bron, je ‘motor’, daarna komen de vragen om richting te geven, anders wordt het merk een ongericht projectiel.)
 • Hoe ben ik van waarde, hoe help ik mijn klanten?
 • Hoe ben ik van waarde voor de maatschappij, hoe ben ik relevant?
 • Waar ben ik goed in?
 • Waar kan ik goed in worden?
 • Waar wil ik goed in worden?
 • Waaraan meet ik ‘goed’ af?
 • Waaraan meet ik succes af?

Na het nadenken over (of analyseren van) je Merk / Brand komen Communicatie & Marketing:

Propositie en Marketing Mix

Merkstrategie bedenken met 3 vragen

 1. Who: Voor wie is het?
 2. What: Wat is ons aanbod, belofte aan deze doelgroep?
 3. How: Hoe gaan we ons aanbod afleveren; belofte waarmaken?

Deze drie vragen dwingen je om outside-in over je het merk te denken.

Quickscan Identity: Voorbeeldvragen

Quickscan Image: Voorbeeldvragen

 • Welk imago heeft de doelgroep van het Merk?
  • Met deze vraag achterhaal je het bestaande Image.
 • Welk imago zal leiden tot de gewenste kennis en houding? (Lees: Domino van Communicatie-effecten.)
 • Welk imago zou de doelgroep volgens jou moeten hebben?
  • Zodat je de emotie van de doelgroep raakt en de doelgroep in beweging brengt & zodat de doelgroep van het merk gaat/ blijft houden.
  • Met deze vraag achterhaal je het Gewenste Image dat jij gaat adviseren om het Organisatieprobleem / Marketingprobleem op te lossen.
  • Dit is niet per se het Gewenste Image dat de opdrachtgever voor ogen had. (Lees: Probleem achter het Probleem.)

Vooronderzoek: Voorbeeldvragen

 • Wat is het probleem volgens de opdrachtgever?
 • Wat is de Probleemstelling volgens de opdrachtgever?
 • Wat is het échte probleem van de opdrachtgever dat je met communicatie kunt oplossen?
 • Wat zijn de belangrijkste Interne & Externe Ontwikkelingen?
Relatie tussen doelstellingen (Michels 2016).
 • Wat is de Probleemstelling volgens jou?
  • Dus gebaseerd op de analyse van het voorgaande.
  • Wat is één zin die de Ongewenste Situatie / Probleemsituatie samenvat?
 • Welk Communicatieprobleem kun je oplossen om het Organisatieprobleem / Marketingprobleem uit de Probleemstelling te verminderen? (Hierbij is het belangrijk dat je bepaalt wat je onder communicatie verstaat en welke effecten je ervan kunt verwachten.
 • Wat is de Doelstelling volgens jou?
  • Wat is één zin die de Gewenste Situatie samenvat?

Over interviewverslag

 • Maak van elk interview een kort verslagje & vermeld altijd:
  • wanneer (datum en tijd) 
  • waar je hebt gehouden
  • kenmerken van de respondent die relevant zijn (geslacht, leeftijd, woonplaats etc.).
 • Zet deze verslagjes in de bijlage van je rapport.

Lees ook

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.