Communicatiestrategieën volgens Michels

Communicatiestrategie Michels

Wil Michels schreef een heel bruikbaar boek over Communicatiestrategieën.

DEEL A De Basis

Hierin beschrijft hij o.a. wat communicatiestrategie is.

DEEL B Communicatiestrategieën

Hierin worden de volgende 12 communicatiestrategieën beschreven:

 1. Positioneringsstrategie
 2. Internal branding strategie
 3. Reputatiestrategie
 4. Familiestrategie
 5. Fanstrategie
 6. Ambassadeurstrategie
 7. Brandactivatiestrategie
 8. Word of mouth strategie
 9. Participatiestrategie
 10. Issuemanagementstrategie
 11. Public affairs strategie
 12. Veranderstrategie

DEEL C De Implementatie

In dit deel beschrijft hij hoe je een communicatiestrategie kan beoordelen:

Rationele beoordeling, d.m.v. 4 criteria:

 1. consistentie
 2. relevantie
 3. meerwaarde
 4. haalbaarheid

Creatieve beoordeling, d.m.v. de denkhoeden van Edward De Bono.

Tenslotte geeft Michels 10 regels voor een succesvolle implementatie:

 1. Creëer een brug tussen de oude en de nieuwe communicatiestrategie.
 2. Strategie omgooien of anders implementeren?
 3. Zorg voor commitment en een breed draagvlak.
 4. Wees concreet.
 5. Besteed meer tijd aan uitvoering.
 6. Houd het simpel.
 7. Benut alle communicatiemiddelen.
 8. Durf te herhalen.
 9. Maak ruimte voor interactie, co-creatie en coaching.
 10. Formuleer mijlpalen en tussendoelen.

Zie ook: