Communicatiestrategieën volgens Michels

Communicatiestrategie Michels

Wil Michels schreef een heel bruikbaar boek over Communicatiestrategieën. Lees er meer over op Marketingportaal.

DEEL A De Basis

Hierin beschrijft hij o.a. wat communicatiestrategie is.

DEEL B Communicatiestrategieën

Hierin worden de volgende 12 communicatiestrategieën beschreven:

 1. Positioneringsstrategie
 2. Internal branding strategie
 3. Reputatiestrategie
 4. Familiestrategie
 5. Fanstrategie
 6. Ambassadeurstrategie
 7. Brandactivatiestrategie
 8. Word of mouth strategie
 9. Participatiestrategie
 10. Issuemanagementstrategie
 11. Public affairs strategie
 12. Veranderstrategie

DEEL C De Implementatie

In dit deel beschrijft hij hoe je een communicatiestrategie kan beoordelen:

Rationele beoordeling, d.m.v. 4 criteria:

 1. consistentie
 2. relevantie
 3. meerwaarde
 4. haalbaarheid

Creatieve beoordeling, d.m.v. de denkhoeden van Edward De Bono.

Tenslotte geeft Michels 10 regels voor een succesvolle implementatie:

 1. Creëer een brug tussen de oude en de nieuwe communicatiestrategie.
 2. Strategie omgooien of anders implementeren?
 3. Zorg voor commitment en een breed draagvlak.
 4. Wees concreet.
 5. Besteed meer tijd aan uitvoering.
 6. Houd het simpel.
 7. Benut alle communicatiemiddelen.
 8. Durf te herhalen.
 9. Maak ruimte voor interactie, co-creatie en coaching.
 10. Formuleer mijlpalen en tussendoelen.

Strategie kiezen

Als je dit boek vanMichels doorneemt dan zullen een aantal strategieën je aanspreken, van deze strategieën denk je dat ze kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Je kunt een afweging maken door ongeveer drie strategieën met elkaar te vergelijken. Stel dan de vraag: Wat zijn de voordelen en de nadelen van elk van deze strategieën voor het oplossen van mijn probleem? Je kunt dan een tabel krijgen zoals het voorbeeld hieronder:

StrategieVoordelenNadelen
Positioneringsstrategie+ Positioneringstrategie is de basis
+ Fundament voor imago
+ Verhelderend en motiverend
+ Verbetert de marktpositie
+ Draagt bij aan geloofwaardigheid
– Positionering moet aansluiten op DNA van de organisatie
– Geen keuzes door de organisatie
– Brede strategie
Fanstrategie+ Emotionele binding
+ Merkentrouw
+ Te combineren met word-of-mouth strategie
+ Goedkoop en effectief
+ Cross-sell mogelijkheden
– Focus op huidige klanten
– Weinig invloed op potentiële klanten
– Beslaat niet alle doelgroepen
– Beperkte invloed
Reputatiestrategie+ Sterk imago
+ Sterke concurrentiepositie
+ Maakt merk aantrekkelijk
– Reputatie is nog onbekend
– Kan jaren duren
– Positionering is nog te zwak
– Doelgroep te breed

Zie ook: