Communicatiestrategieën volgens Michels

Wil Michels schreef een heel bruikbaar boek over Communicatiestrategieën. Lees er meer over op Marketingportaal.

Hierin worden de volgende 12 communicatiestrategieën beschreven:

1. PositioneringsstrategieDuurzame relaties opbouwen om op die manier een voorkeurspositie te krijgen bij klanten en belanghebbenden (Michels, 2019, p. 76).
2. Internal branding strategieEngagement en beleving vergroten van medewerkers met betrekking tot de organisatie (Michels, 2019, p. 97).
3. ReputatiestrategieVersterken van de reputatie en het opbouwen van relaties met stakeholders en belanghebbenden (Michels, 2019, p. 107).
4. FamiliestrategieZorgen voor een gemeenschappelijke focus en het laten ontstaan van een hechte interne band (Michels, 2019, p. 201).
5. FanstrategieCreëren van fans die sterk merktrouw zijn en het laten ontstaan van een emotionele band met de doelgroep (Michels, 2019, p. 169).
6. Ambassadeurs-strategieVergroten van naamsbekendheid en het realiseren van de doelen van de organisatie (Michels, 2019, p. 183).
7. ParticipatiestrategieBegrip voor het beleid, projecten en of strategie krijgen en het vinden van oplossingen die passend zijn voor organisatie en medewerkers (Michels, 2019, p. 118).
8 Issuemanagement-strategieBewustwording creëren van issues die van invloed kunnen zijn op de organisatie of op het behalen van organisatiedoelstellingen (Michels, 2019, p. 140).
9. Public affairs strategieBepaalde omstandigheden beïnvloeden, zodat er voor de organisatie juiste beslissingen worden genomen (Communicatiestrategie – 12 communicatiestrategieën, 2018).
10. VeranderstrategieZorgen voor begrip en het creëren van draagvlak bij betrokken ten aanzien van het laten slagen van een verandering (Michels, 2019, p. 127).
11. Netwek strategieLicense to operate verdienen en het opbouwen van gezonde relaties met stakeholders (Michels, 2019, p. 151).
12. InfluencerstrategieVergroten van naamsbekendheid via een influencer (Michels, 2019, p. 192).

Opties selecteren

Ook beschrijft hij hoe je een communicatiestrategie kan beoordelen:

Rationele beoordeling, d.m.v. 4 criteria:

 1. consistentie
 2. relevantie
 3. meerwaarde
 4. haalbaarheid

Creatieve beoordeling, d.m.v. de denkhoeden van Edward De Bono.

Strategie kiezen

Als je dit boek vanMichels doorneemt dan zullen een aantal strategieën je aanspreken, van deze strategieën denk je dat ze kunnen helpen bij het oplossen van het probleem. Je kunt een afweging maken door ongeveer drie strategieën met elkaar te vergelijken. Stel dan de vraag: Wat zijn de voordelen en de nadelen van elk van deze strategieën voor het oplossen van mijn probleem? Je kunt dan een tabel krijgen zoals het voorbeeld hieronder:

StrategieVoordelenNadelen
Positioneringsstrategie+ Positioneringstrategie is de basis
+ Fundament voor imago
+ Verhelderend en motiverend
+ Verbetert de marktpositie
+ Draagt bij aan geloofwaardigheid
– Positionering moet aansluiten op DNA van de organisatie
– Geen keuzes door de organisatie
– Brede strategie
Fanstrategie+ Emotionele binding
+ Merkentrouw
+ Te combineren met word-of-mouth strategie
+ Goedkoop en effectief
+ Cross-sell mogelijkheden
– Focus op huidige klanten
– Weinig invloed op potentiële klanten
– Beslaat niet alle doelgroepen
– Beperkte invloed
Reputatiestrategie+ Sterk imago
+ Sterke concurrentiepositie
+ Maakt merk aantrekkelijk
– Reputatie is nog onbekend
– Kan jaren duren
– Positionering is nog te zwak
– Doelgroep te breed

Implementatie

Tenslotte geeft Michels 10 regels voor een succesvolle implementatie:

 1. Creëer een brug tussen de oude en de nieuwe communicatiestrategie.
 2. Strategie omgooien of anders implementeren?
 3. Zorg voor commitment en een breed draagvlak.
 4. Wees concreet.
 5. Besteed meer tijd aan uitvoering.
 6. Houd het simpel.
 7. Benut alle communicatiemiddelen.
 8. Durf te herhalen.
 9. Maak ruimte voor interactie, co-creatie en coaching.
 10. Formuleer mijlpalen en tussendoelen.

Zie ook: