Onderzoek & Advies op 4 niveau’s

Klik door naar de niveaus:

Organisatie NiveauStrategisch Communicatie-NiveauTactisch Communicatie-NiveauOperationeel Communicatie-Niveau

Kernvragen bij de niveaus

Kernvragen bij
Organisatie Niveau
Kernvragen bij
Strategisch Communicatie-Niveau
Kernvragen bij Tactisch Communicatie-NiveauKernvragen bij Operationeel Communicatie-Niveau
1. Wat zijn missie, visie en kernwaarden?
2. Worden missie, visie en kernwaarden consistent vertaald naar het inzetten van resources en het toepassen van processen?
3. Wordt de ‘why’ achter missie, visie en kernwaarden herkend door de stakeholders?
4. Uit elk van de voorgaande vragen kunnen gaps geconcludeerd worden; wat zijn de belangrijkste gaps?
1. Wat zijn de merkwaarden?
2. Zijn deze merkwaarden consistent met de missie, visie, kernwaarden van het bedrijf?
3. Worden de merkwaarden consistent vertaald naar communicatie, symboliek en gedrag?
4. Worden de merkwaarden herkend door de doelgroep?
5. Uit elk van de voorgaande vragen kunnen gaps geconcludeerd worden; wat zijn de belangrijkste gaps?
1. Wat zijn de usp’s?
2. Zijn deze usp’s consistent met de merkwaarden, missie, visie, kernwaarden?
3. Worden deze usp’s consistent vertaald naar tekst & beeld?
4. Sluiten de usp’s aan bij wensen, behoeftes, motivaties van de doelgroep?
5. Uit elk van de voorgaande vragen kunnen gaps geconcludeerd worden; wat zijn de belangrijkste gaps?
1. Wat is de boodschap?
2. Is deze boodschap consistent met de usp’s, merkwaarden, missie, visie, kernwaarden?
3. Wordt de boodschap consistent vertaald naar Content en Call to Action?
4. Sluiten de boodschap en tone-of-voice aan bij de doelgroep?
5. Uit elk van de voorgaande vragen kunnen gaps geconcludeerd worden; wat zijn de belangrijkste gaps?

Waarom vier niveaus?

Je advies is een Communicatieplan. Een communicatieplan is meestal een Campagneplan, maar daarbij verwacht een opdrachtgever vaak ook een Implementatieplan. Voor een effectief Campagneplan moet echter vaak ook het Imago en de Identiteit bijgestuurd worden – soms vraagt de opdrachtgever zelfs alléén een advies over Imago & Identiteit; het gaat dan over Branding (op corporate niveau, op productcategorie niveau, op doelgroep niveau, etc.). Heel soms moet zelfs de organisatiestrategie bijgestuurd worden; bijvoorbeeld ‘vergroenen’ om een positief imago te houden.

Zo zijn er vier niveaus te onderscheiden, waarbij communicatie kan bijdragen aan de oplossing van een probleem. Op elk niveau moet je analyses uitvoeren om te kunnen concluderen of er een probleem is waarbij communicatie een bijdrage kan leveren aan de oplossing. Die analyses moet je maken op basis van informatie die je verzamelt met Onderzoek. De oplossing die je adviseert is jouw jouw idee: jouw creatie.

Theoretisch Kader

In je Theoretisch Kader leg je alle begrippen, theorieën, modellen en concepten uit die je gebruikt om het probleem te analyseren en om een oplossing te bedenken.

Snel van start met je onderzoek:

Rapport: waar komt wat?

Zie ook

Ben je bewust van het volgende:

– Je Advies is jouw Creatie: jouw oplossing voor het probleem.

– Je Creatie maak je met de kennis die je in je hoofd hebt. Hoe beter deze kennis klopt met de werkelijkheid, hoe effectiever je advies.

– Daarom moet je Onderzoek doen. Onderzoek is namelijk niks meer dan feitelijke kennis verzamelen. 

– Kennis is de inspiratie voor je Creatie, dus voor de oplossing die je adviseert.

Advertenties