Organisatie Niveau: Bedrijf/ Organisatie/ Business

Organisatie Niveau, lees hieronder uitleg over Onderzoek, Analyse & Creatie:

Probleemanalyse/ Organisatie Analyse/ Aanleiding

Je bent nu een artikel aan het lezen over wat er in je rapport komt in het hoofdstuk over de Probleemanalyse (of de Organisatie Analyse of de Aanleiding) van je onderzoek. Dat hoofdstuk in je rapport is een verslag van je Vooronderzoek. (Vooronderzoek bestaat vooral uit deskresearch en eventueel het interviewen van de opdrachtgever en medewerkers.) Beantwoord in dat hoofdstuk de volgende vraag:

Wat is het Organisatieprobleem dat met een Communicatieplan kan worden ‘opgelost’?

Communicatie is dus een oplossing, niet een probleem! Het probleem is dus niet dat er nog geen communicatieplan is. Het probleem kan wel worden ‘opgelost’ met een communicatieplan. (Lees ook: Je Probleemstelling: is het wel een communicatieprobleem?)

‘Opgelost’ staat tussen aanhalingstekens, omdat het probleem bijna nooit helemaal wordt opgelost met communicatie. Wel wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing. Bovendien heeft een organisatie niets aan een Communicatieplan, als het niet wordt uitgevoerd.

Lees hieronder:

  • Wat is een Organisatieprobleem?
  • Wat moet je doen?
  • Sluit af met een Debriefing
  • 4 Niveaus van Communicatie
  • Analysemodellen voor het Organisatieniveau

Wat is een Organisatieprobleem?

We spreken van een Organisatieprobleem, als de organisatie haar Organisatiedoelen niet kan realiseren. Er zijn grofweg twee soorten Organisatieproblemen:

  1. Continuïteit van de organisatie is in gevaar. Bijvoorbeeld doordat het bedrijf failliet dreigt te gaan, of doordat niet de juiste werknemers kunnen worden gevonden en vastgehouden.
  2. Missie en/ of beleidsdoelen worden niet gerealiseerd. De Missie beschrijft wat de organisatie wil bereiken in – of bijdragen aan – de wereld, de maatschappij of de markt. In de Missie verklaart de organisatie wat haar bestaansrecht is. De Beleidsdoelen zijn hiervan afgeleid. Beleidsdoelen zijn doelen die de organisatie op de kortere termijn wil bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van marketing of communicatie.

Wat moet je doen?

In onderstaand schema zie je de onderwerpen die je moet maken voor een Probleemanalyse/ Organisatie Analyse op Organisatie Niveau.

1. Opdracht/ Briefing van de opdrachtgever
2a. Organisatorische Uitgangspunten2b. Strategische Uitgangspunten
3a. Voorlopige Probleemstelling3b. Voorlopige Doelstelling
4a. Interne Analyse4b. Externe Analyse
5. SWOT: Confrontatie Intern – Extern
6a. Probleemstelling6b. Doelstelling

In de lichtrode blokken staan de onderwerpen die subjectief zijn en waarbij interpretatie en creativiteit komt kijken. In de lichtblauwe blokken staan de onderwerpen waarbij je zo objectief mogelijk analyseert op basis van onderzoeksgegevens.

Sluit af met een Debriefing

Het is aan te raden om na het afsluiten van de stappen in voorgaand schema een debriefing te geven aan de opdrachtgever.


4 Niveaus van Communicatie

Via onderstaande blauwe balk navigeer je naar de 4 Niveaus van Communicatie.

Organisatie NiveauStrategisch Communicatie-NiveauTactisch Communicatie-NiveauOperationeel Communicatie-Niveau

Analysemodellen voor het Organisatieniveau

Wouter de Vries legt uit:

Groeistrategie van Ansoff

Waardenpropositie van Treacy & Wiersma

Hamel & Prahalad

Strategische Denkrichtingen

De Impactanalyse

Dienstenmarketing

Advertenties