Organisatie Niveau

Organisatie Niveau, lees hieronder uitleg over Onderzoek, Analyse & Creatie

Je hebt de opdracht gekregen voor een communicatie-advies. Hoe begin je aan die opdracht? Vind eerst het probleem dat je met communicatie kunt oplossen. Begin daarom met de analyse op organisatieniveau: de Probleemanalyse of Organisatie Analyse.

Hieronder vind je de stappen die je moet maken. Je begint je analyse en onderzoek meestal aan de hand van het probleem dat de opdrachtgever geeft (bijvoorbeeld in een briefing). Neem deze opdracht niet klakkeloos over, zoek naar het probleem achter het probleem en maak je eigen analyse. Deze analyse sluit je af met de Probleemstelling en Doelstelling die je zelf formuleert. Overleg regelmatig met je opdrachtgever.

Probleemanalyse/ Organisatie Analyse

Op het Organisatie Niveau maak je een Organisatie Analyse of een Probleemanalyse op Organisatieniveau. Het gaat over de Organisatie, het Bedrijf, of de Business. Deze analyse maak je voor je Vooronderzoek, het verslag hiervan komt in een van de eerste hoofdstukken van je Rapport. Om makkelijk en snel op gang te komen kun je lezen: Vragen die helpen bij je Probleemanalyse, maar zie ook onderstaand schema (kik op de onderstreepte woorden).

Wat moet je doen in de Organisatie Analyse/ Probleemanalyse?

1. Opdracht/ Briefing van de opdrachtgever/ Probleembeschrijving
2a. Organisatorische Uitgangspunten <->2b. Strategische Uitgangspunten
3a. Voorlopige Probleemstelling 3b. Voorlopige Doelstelling
4a. Interne Analyse <->4b. Externe Analyse
5. SWOT: Confrontatie Intern – Extern
6a. Probleemstelling6b. Doelstelling
 • Lichtrode blokken: onderwerpen die subjectief zijn en waarbij interpretatie en creativiteit komt kijken.
 • Lichtblauwe blokken: onderwerpen waarbij je zo objectief mogelijk analyseert op basis van onderzoeksgegevens.
 • <->: je kunt eerst b of eerst a maken.

Sluit af met een Debriefing

Het is aan te raden om na het afsluiten van de stappen in voorgaand schema een debriefing te geven aan de opdrachtgever.

Lees hieronder:

 • Organisatieprobleem & Communicatie
 • Wat is een Organisatieprobleem?
 • 4 Niveaus van Communicatie
 • Analysemodellen voor het Organisatieniveau

Organisatieprobleem & Communicatie

Beantwoord in je Vooronderzoek en het bijbehorende hoofdstuk de volgende vraag:

Wat is het Organisatieprobleem dat met een Communicatieplan kan worden ‘opgelost’?

 • Communicatie is dus een oplossing, niet een probleem!
 • Het probleem is dus niet dat er nog geen communicatieplan is, of dat de communicatiemiddelen verouderd zijn.
 • Het probleem kan wel worden ‘opgelost’ met een communicatieplan.
 • Lees ook: Je Probleemstelling: is het wel een communicatieprobleem?

‘Opgelost’ staat tussen aanhalingstekens, omdat het probleem bijna nooit helemaal wordt opgelost met communicatie. Wel wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing. Bovendien heeft een organisatie niets aan een Communicatieplan, als het niet wordt uitgevoerd.

Wat is een Organisatieprobleem?

We spreken van een Organisatieprobleem, als de organisatie haar Organisatiedoelen niet kan realiseren. Er zijn grofweg twee soorten Organisatieproblemen:

 1. Continuïteit van de organisatie is in gevaar. Bijvoorbeeld doordat het bedrijf failliet dreigt te gaan, of doordat niet de juiste werknemers kunnen worden gevonden en vastgehouden.
 2. Missie en/ of beleidsdoelen worden niet gerealiseerd. De Missie beschrijft wat de organisatie wil bereiken in – of bijdragen aan – de wereld, de maatschappij of de markt. In de Missie verklaart de organisatie wat haar bestaansrecht is. De Beleidsdoelen zijn hiervan afgeleid. Beleidsdoelen zijn doelen die de organisatie op de kortere termijn wil bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van marketing of communicatie.

4 Niveaus van Communicatie

Via onderstaande blauwe balk navigeer je naar de 4 Niveaus van Communicatie.

Organisatie NiveauStrategisch Communicatie-NiveauTactisch Communicatie-NiveauOperationeel Communicatie-Niveau

Analysemodellen voor het Organisatieniveau

Wouter de Vries legt uit:

Groeistrategie van Ansoff

Waardenpropositie van Treacy & Wiersma

Hamel & Prahalad

Strategische Denkrichtingen

De Impactanalyse

Dienstenmarketing