Communicatie Canvas – Michels

Hieronder kun je het Communicatie Canvas van Michels downloaden en invullen. Verderop vind je tips voor bij het invullen.

Vragen bij elk onderdeel:

Geïnspireerd op: Michels, Wil (2016) Communicatiehandboek. Noordhoff Uitgevers, Groningen / Houten. Met aanvullingen van mijzelf.

Organisatie- & Communicatievraag

 • Wat is de organisatievraag?
 • Hoe kan de communicatie bijdragen aan het oplossen van de organisatievraag?

Interne analyse

Externe analyse

Stakeholders / doelgroepen

 • Welke invloed en betrokkenheid hebben de stakeholders?
 • Welke segmentatie passen we toe bij de doelgroepen?

Positionering

 • Wat maakt ons onderscheidend?

Propositie

 • Wat is onze belofte?
 • Wat zijn daar de bewijzen voor?

Strategie

 • Wat gaan we wanneer, hoe en met wie communiceren?

Concept

 • Welk idee is bepalend voor alle uitingen in tekst en beeld?

Middelen

 • Welke online en offline communicatiemiddelen gaan we inzetten?
 • Hoe zorgen we dat de middelen elkaar versterken via een crossmediale aanpak?

Content

 • Wat zijn onze thema’s en welke kanalen gaan we benutten?
 • Hoe zorgen we voor interactie?

Tijd

 • Wanneer en hoe vaak gaan we communiceren?

Budget

 • Welk budget hebben we tot onze beschikking?

Meer over canvassen:

Ook interessant: Communicatie Strategieën volgens Michels

Lezing over Communicatie Strategieën, door Michels.