W’s

Het is handig om een situatie in kaart te brengen door middel van vragen met woorden er in zoals Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Welke. Hieronder vind je dit soort vragen die gebruikt worden voor verschillende situaties. Tip, klik ook naar: Vragen die helpen bij je Probleemanalyse.

De vier (vijf) Journalistieke W’s en één H

 • Wie, Wat, Waar, Wanneer, (Waarom) & Hoe?
 • Deze worden gebruikt bij het schrijven van een persbericht of advertorial.

‘Waarom’ en ‘Hoe’ zijn vaak moeilijk te verwerken in de eerste alinea of in de kop.

6W-methode van Nel Verhoeven

 1. Wat is het probleem?
  1. Hoe is de te onderzoeken situatie omschreven?
  2. Is duidelijk wat er wordt bedoeld?
  3. Ontbreekt er iets, en zo ja, wat?
 2. Wie heeft het probleem?
  1. Of bij wie berust het probleem?
  2. Je gaat na wie de spelers bij het onderwerp zijn, de betrokken eenheden, het domein.
 3. Wanneer is het probleem ontstaan?
  1. Een tijdsbepaling.
 4. Waarom is het een probleem?
  1. Probeer de daadwerkelijke reden voor het onderwerp te achterhalen.
  2. Geen dubbele bodems, verborgen agenda’s en doelstellingen.
 5. Waar doet het probleem zich voor?
  1. Zijn bepaalde aspecten van het probleem belangrijker dan andere?
  2. Zijn er bepaalde probleemgebieden aan te wijzen?
 6. Waardoor ontstaat het probleem?
  1. Wat is de aanleiding?
  2. Waarom is het onderzoek nodig?

De tekst van de 6W-methode is hier overgenomen van Verhoeven, de vormgeving is enigszins aangepast.

6 W’s van de afnemersanalyse, door Ferrel

Gebruikt om de potentiële afnemers van een bedrijf in kaart te brengen:

 • Wie zijn de huidige en potentiële afnemers?
 • Wat doen de huidige en potentiële afnemers met het product of de dienst?
 • Waar nemen de huidige en potentiële afnemers het product of de dienst af?
 • Wanneer nemen de huidige en potentiële afnemers het product of de dienst af?
 • Waarom koopt men bij het bedrijf?
 • Waarom koopt men niet bij het bedrijf?

Lasswell’s verbale communicatiemodel:

 • Who says what, in which channel, to whom, with what effect?

Sinek’s Golden Circle

De Golden Circle bestaat uit Why –> What –> How. Het is voor in- en externe stakeholders motiverend om te weten waarom een bedrijf of merk doet wat het doet, vooral als het vertaald wordt naar hoe ze dit doet, zodat de doelgroep er voordeel van heeft. Merken die niet kunnen duidelijk maken waarom ze iets doen, staan op achterstand in een maatschappij waar purpose marketing belangrijker wordt.

Voor jou is het ook belangrijk om te bedenken waarom je kiest voor een project: wat is je motivatie? Helpt dit project je op de lange termijn? Is het een stap in de richting waar je heen wilt met je leven?