Lasswell’s verbale communicatiemodel

“Het eerste model dat door communicatiewetenschappers is gebruikt, is het model van Lasswell (1948). Dit model beschrijft het communicatieproces verbaal:

Who says what, in which channel, to whom, with what effect?‘ ”

(De Boer & Brennecke, 2003, p18)

Lasswell’s verbale Communicatiemodel.
Who says what, in which channel, to whom, with what effect?

Bron

Lasswell publiceerde zijn verbale communicatiemodel in het boek ‘The Communication of ideas‘, onder redactie van L. Bryson. Het hoofdstuk waarin hij het model beschreef is ‘The structure and function of communication in society’. Het boek werd uitgegeven door het Institute for Religious and Social Studies, gedistribueerd door Harper in New York.

Bronvermelding:

  • Lasswell, H.D. (1948). The Structure and Function of Communication in Society. In Bryson, L. (ed.).The Communication of Ideas. New York: Harper, 37-51

Verbaal model, toepassing

We noemen het een ‘verbaal model’, omdat het bestaat uit een zin die je kunt uitspreken – anders dan een visueel model.

Lasswell ontwikkelde zijn model om massacommunicatie in kaart te brengen en was eigenlijk bedoeld om de mediapropaganda van landen en bedrijven te analyseren. Maar vaak wordt het ook gebruikt om interpersoonlijke communicatie te begrijpen.

1948 Is ook het jaar dat George Orwell zijn boek ‘1984’ schreef. Beide publicaties gaan over hoe ‘de werkelijkheid’ gemanipuleerd kan worden door de media. Dit is nog steeds heel modern! Ook nu is het beeld (image) van de werkelijkheid minstens zo belangrijk als de objectieve feiten. Ook nu is er een gevecht om alternatieve verhalen, alternatieve feiten en het manipuleren van de subjectieve beleving van de werkelijkheid.

Lasswells model visueel gemaakt:

Lasswell’s verbale Communicatiemodel.

Lees ook: Waarom Lasswell’s model achterhaald, maar toch bruikbaar is.

Zenden en ontvangen, inclusief tevoren bedacht effect

Je kunt Lasswell’s model samenvatten als ‘zenden en ontvangen, inclusief tevoren bedacht effect’. Eigenlijk was hij dus niet de eerste die dit bedacht, want al in 1930 stelde Edward Bernays: “Public relations is engineering of consent” . Beide modellen zijn klassieke Zender-Ontvanger modellen. Maar inclusief effect kun je ze als volgt weergeven:

Basis voor Campagne

Onder het begrip ‘communicatie’ kan veel meer worden verstaan dan dit lineaire model (zie Piramide van Communicatiemodellen), tóch komt een communicatieadvies meestal neer op het beantwoorden van deze vraag. De opdrachtgever wil doorgaans namelijk een advies over een concrete campagne die hij kan gaan uitvoeren. In een campagneplan staat:  welke boodschappen via welke middelen op welke momenten naar welke personen gezonden moeten worden om de gewenste effecten te bereiken.

Basis voor theoretisch kader

Het verbale model van Lasswell is oud en in veel opzichten achterhaald. Tóch kan het de basis vormen voor een theoretisch kader, aangezien het de belangrijkste onderdelen van een communicatiestrategie beschrijft. In je theoretisch kader begin je dan met het beschrijven van wat communicatie is (namelijk meer dan een lineair model suggereert, hiervoor kun je de Piramide van Communicatiemodellen gebruiken). Vervolgens leg je uit dat je strategie gebaseerd is op het verbale model van Lasswell. Daarna leg je per element uit dit model uit welke theorieën, concepten en modellen je wilt gebruiken om het betreffende element verder te analyseren en onderzoeken, zodat je de meest effectieve strategie kunt bedenken.

Elementen van Lasswell’s model en aanvullende theorieën

  • ‘Who’, is niet altijd de opdrachtgever of het merk, de afzender kan ook bijvoorbeeld een tussenpersoon zijn.
  • Voor het ontwikkelen van de boodschap kun je diverse modellen gebruiken.
  • ‘Medium’ kan bestaan uit communicatiemiddelen, massamedia, social media, maar ook evenementen.
  • Voor ‘To Whom’ analyseer je wie de doelgroep(en) moet(en) worden.
  • Onder ‘effecten’ worden meestal kennis, houding en voorgenomen gedrag verstaan, maar effecten kunnen ook zijn dat mensen meer een wij-gevoel gaan ervaren, zich meer betrokken voelen, zich meer identificeren, loyaal zijn, etc.

Om tot het advies te komen zou je dus analyses moeten maken die ook uitgaan van communicatiemodellen uit hogere niveaus in de Piramide van Communicatiemodellen. Op basis van deze analyses kan je dan bijvoorbeeld een campagne adviseren om bijvoorbeeld de gewenste identiteit (of gedeelte daarvan) te realiseren en daardoor een gewenst imago te bevorderen.

Lees meer over Lasswell’s verbale communicatiemodel:

Zie ook:

9 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.