Alle berichten door harry smals

10 Reflectie

← naar Communicatieplan in 10 stappen.

Onderwerpen:

Advertenties

Reflectie op het onderzoek

Als het goed is, heb je in het hoofdstuk over onderzoek bij elke deelvraag duidelijk uitgelegd welke onderzoeksmethoden je hebt gebruikt (zoals bijvoorbeeld beschreven in Onderzoeksontwerp). En vergeet niet om in dat hoofdstuk een onderzoeksverantwoording te schrijven: WAAROM je de onderzoeksmethoden hebt gekozen.

Reflecteer er nu op of deze keuzen achteraf de juiste zijn:

 • Heb je je bij je keuzes voor onderzoeksmethoden gebaseerd op de juiste en voldoende theoretische bronnen? Waarom vind je dat?
  • Passen de gekozen theorieën, concepten en modellen volledig bij de deelvragen?
  • Passen de onderzoeksmethoden volledig bij de deelvragen?
  • Zou je bij een volgend, vergelijkbaar, onderzoek weer dezelfde keuzes maken? Waarom?
 • Vind je dat je de uitwerking (operationalisering) van de gekozen onderzoeksmethoden voldoende theoretisch en diepgaand hebt verantwoord? (KLIK voor meer informatie.) Waarom vind je dat?
  • Zijn de onderzoeksmethoden goed reproduceerbaar én in een theoretisch kader geplaatst?
  • Was de uitwerking achteraf gezien niet zo duidelijk, of niet helemaal juist? (Kun je dit illustreren met voorbeelden?)
  • Moest je als onderzoeker nog veel bedenken / improviseren tijdens het uitvoeren van het onderzoek, waardoor je onderzoek erg veel afhing van jouw persoonlijke interpretatie? (Kun je dit illustreren met voorbeelden?)
  • Wat betekent het voorgaande voor de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek?
 • Ben je ervan overtuigd dat je onderzoek helemaal valide en betrouwbaar is? Waarom vind je dat?
  • Heb je bijvoorbeeld je vragenlijst / topiclist / etc. getest, om te achterhalen of deze meet wat hij moet meten (validiteit)?
 • Heb je je onderzoek bijgestuurd tijdens het onderzoek?
  • Hoe dan? Wat heb je bijgestuurd?
  • Waarom heb je bijgestuurd?
  • Wat betekent dit voor de validiteit en betrouwbaarheid van je onderzoek?
 • Concludeer of je onderzoek voldoende valide en betrouwbaar is om je advies op te baseren. (Bedenk je dat je opdrachtgever geld, tijd, mensen, middelen gaat vrijmaken – ten koste van iets anders – als hij jouw advies gaat implementeren.)
  • Wat is de invloed van de gekozen methoden – en de uitvoering hiervan – op resultaten?
 • Zijn je onderzoeksresultaten bruikbaar? Welke resultaten zijn minder bruikbaar? Waarom?

 

Communicatieplan: Geadviseerde Afzender, Doelstellingen, Doelgroepen, Boodschap, Middelen

Een communicatieplan is – heel voor de hand liggend: een plan voor de communicatie. Het beschrijft:

 • hoe je van plan bent om te gaan communiceren. Met andere woorden:
 • hoe je wilt gaan communiceren. Ofwel:
 • hoe je adviseert om te gaan communiceren.

Wat moet er in zo’n plan? Dat hangt af van wat je verstaat onder communicatie. Hiervan zijn heel veel definities, maar Lasswell’s verbale model voor communicatie is een van de meest praktische definities om te gebruiken voor een communicatieplan. (Meer hierover in: Waarom Lasswell’s model achterhaald maar tóch bruikbaar is.)

Lasswell model
Lasswell’s verbale Communicatiemodel

Uit dit model volgt dat in je plan op zijn minst (zie verderop voor aanvullingen) de volgende onderwerpen staan:

 • Wie? => Afzender
 • Zegt wat? => Boodschap
 • Via welk kanaal? => Middelen
 • Tegen wie? => Doelgroep
 • Met welk effect? => Doelstelling & Evaluatie

ongew-gewenste-sit

IST → Plan → SOLL

In de voorgaande stappen heb je de IST-situatie beschreven met:

 • Mogelijke Afzenders
 • Mogelijke Doelstellingen
 • Mogelijke Doelgroepen
 • Mogelijke Boodschappen
 • Mogelijke Communicatiestrategieën

Vervolgens heb je geconcludeerd wat de SOLL-situatie moet worden:

 • Geadviseerde Afzenders
 • Geadviseerde Doelstellingen
 • Geadviseerde Doelgroepen
 • Geadviseerde Boodschappen
 • Geadviseerde Communicatiestrategieën

In de doelstellingen beschrijf je de gewenste effecten. In de evaluatie meet je vervolgens of deze effecten zijn bereikt. Dit is belangrijk aangezien je plan accountable moet zijn: de investeringen moeten opwegen tegen de resultaten. Vandaar dat je ook een budget in je plan moet opnemen: hoeveel geld moet de opdrachtgever investeren in je plan?

In je communicatieplan beschrijf je daarom jouw advies over:

 • Afzenders
 • Doelstellingen
 • Doelgroepen
 • Boodschappen
 • Communicatiestrategieën
 • Hoe evalueren
 • Budget

Verwerk dit advies in een rapport en / of presentatie.

Actieplan Bestaand Gewenst

Conclusies trekken

Conclusies trek je op meerdere plekken:

 1. Je trekt conclusies na elke analyse die je maakt (deze analyse baseer je op gegevens die je hebt verkregen uit onderzoek). Dit doe je dus gedurende het hele project.
 2. Je beantwoordt elke deelvraag door middel van een deelconclusie. (Deze is meestal gebaseerd op de conclusies uit 1.) Bijvoorbeeld:
  • Mogelijke Afzenders
  • Mogelijke Doelstellingen
  • Mogelijke Doelgroepen
  • Mogelijke Boodschappen
  • Mogelijke Communicatiestrategieën
 3. Je beantwoordt de centrale vraag in de eindconclusie. (Deze is gebaseerd op de conclusies uit 2.)

Wat is een conclusie?

Een conclusie is méér dan een samenvatting! In een samenvatting komt namelijk geen nieuwe informatie, een samenvatting is slechts een herhaling van de hoofdpunten uit je onderzoek.

In je Conclusie voeg je hieraan je eigen interpretatie toe. Dit is dus enigszins subjectief.

Aangezien een conclusie subjectief is, moet je altijd uitleggen WAAROM je iets concludeert. Het is daarom aan te raden om bij je interpretatie gebruik te maken van de theorieën, modellen en concepten uit je hoofdstuk over Theorie.

Timing bij Free Publicity

Als je free publicity wilt krijgen (als er nieuws is óf als je zelf nieuws creëert), is het handig om dit op zo’n moment te doen dat je de meeste kans hebt op media-aandacht. Let daarom op het volgende:

 • Inventariseer mogelijke nieuwsmomenten 3-6 maanden van te voren.
 • Plan via welke middelen je het nieuws (de stunt) wilt verspreiden:
  • persbericht,
  • site,
  • social media, etc.
 • Achterhaal de deadline voor het medium waar je in wilt komen en stuur je persbericht kort voor de deadline, zodat deze ‘bovenop de stapel’ komt.
 •  Hulpmiddelen:
  • nieuwskalender
  • contentkalender.

Effect meten

Effecten die jij en je opdrachtgever mogen verwachten zijn verandering in kennis, houding, voorgenomen gedrag. Die verandering kun je meten met een enquête of interviews. In ieder geval moet je ook KPI’s formuleren.

Een belangrijke KPI bij Free Publicity is de PR-waarde die je campagne heeft opgeleverd.

Doe een nul-meting kort voor je actie en een na-meting kort ná je actie. Dus peil de KPI’s voor en na, neem de enquête / interviews voor en na af.

Middelen om media te bereiken

Middelen om nieuws onder de aandacht te brengen bij journalisten, bloggers etc. zijn bijvoorbeeld:

 • Fixer: niet een middel, maar een lokale journalist die in oorlogsgebied de journalist in contact brengt met mensen met een verhaal. Een fixer is niet altijd een journalist. Hij kan er belang bij hebben om het verhaal van zijn groep / ideologie te vertellen.
 • Persbericht
 • Persconferentie
 • Persdag
 • Site
 • Social Media ⇒  Vooral bij social media is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat mensen foto’s en filmpjes gaan delen.

Zorg er bovendien voor dat het nieuws uiteindelijk belandt op de touch points met de doelgroep.