Behoefte

Behoefte is een idee van een individu dat het hem aan iets ontbreekt. […] Het meest elementaire begrip waar marketing op berust, is dat van menselijke behoeften. Mensen hebben allerlei complexe behoeften, zoals een fysieke behoefte aan voedsel, kleding, warmte en veiligheid; een sociale behoefte aan genegenheid en om ergens bij te horen; een individuele behoefte aan kennis en zelfexpressie. Deze behoeften zijn niet uitgevonden door marketeers – zij maken deel uit van de menselijke aard.” (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong 2009, p11)

Bij het bepalen van een behoefte kun je analyseren hoe hoog de doelgroep zich bevindt in de behoeftepiramide van Maslow. Dit heeft te maken met de volwassenheid van de markt, vandaar dat Eger hiervoor een piramide heeft gemaakt. Ook Pine & Gilmore hebben een piramide gemaakt die verwantschap toont. Zie: Modellen met Piramides.