Diffusie en adoptie

Diffusie: het proces van het door een groep of maatschappij verspreiden van een nieuw product of idee.

Adoptie: de beslissing van een individu om een (voor hem) nieuw product of idee te accepteren – door het te blijven gebruiken.

Het adoptieproces is de basis voor het diffusieproces.

Meer over diffusie en adoptie: