Frontaal kwab

De frontaal kwab is het voorste gedeelte van je hersens en houdt zich bezig met denken op hoger niveau. Dit houdt in:

  • redeneren
  • inschattingen maken
  • plannen maken voor de nabije en verre toekomst
  • keuzes maken
  • actie ondernemen
  • problemen oplossen
  • beheersen van de leefomgeving
  • toewerken naar een doel, zonder afgeleid te worden door plezierige ervaringen in het hier en nu (dus meer kans geven aan rationele beslissingen).

Lees meer: