Intrapersoonlijke stimuli

Intrapersoonlijke stimuli: factoren die voortkomen uit de situatie van de ontvanger / bezoeker. We maken onderscheid naar invloed die ze door de tijd hebben:

 • Langdurige situationele factoren
 • Kortdurende situationele factoren
 • Zeer kort durende situationele factoren

Langdurige situationele factoren, o.a.:

 • leeftijd & levensfase
 • economische omstandigheden
 • zelfbeeld
 • beschikbaarheid van en deskundigheid met nieuwe media

Kortdurende situationele factoren, bijvoorbeeld:

 • vakantie
 • uit eten
 • op het werk
 • op school

Zeer kort durende situationele factoren, zoals:

 • bericht op Facebook of WhatsApp
 • het weer
 • een geur
 • muziek

Al deze factoren zijn vaak ook nuttig om de doelgroep te segmenteren: iemand die onderhevig is aan een van de factoren reageert anders dan iemand die niet onderhevig is aan die factor.

Veel van de zeer kort durende factoren zijn ook in te zetten om de doelgroep te beïnvloeden, ontvankelijk te maken voor je boodschap.

Lees ook: