Inventarisatie van gebruikte middelen

Inventariseer welke middelen en evenementen de organisatie gebruikt, kijk hierbij vooral naar de middelen en evenementen waarmee ze belangrijke stakeholders of doelgroepen bereikt, of probeert te bereiken.

Maak bijvoorbeeld een matrix met een kolom waarin de middelen en evenementen staan, met ernaast kolommen voor elke relevante doelgroep / stakeholder. Zet een kruisje in een cel als het middel / evenement de doelgroep / stakeholder bereikt.

Beter is het om een + te zetten als de doelgroep / stakeholder éénmaal met dit middel / evenement wordt bereikt in een paar weken, ++ als de doelgroep / stakeholder tweemaal wordt bereikt, +++ als de doelgroep / stakeholder driemaal of meer wordt bereikt in een paar weken. (Als iemand namelijk driemaal of meer wordt bereikt met een boodschap, is de kans aanwezig dat deze blijft hangen, bij slechts één confrontatie blijft de boodschap zelden hangen.)

Je kan hier gebruik maken van een onderscheid in paid, owned en earned media.