KPI: Key Performance Indicator

“Key performance indicators (Nederlands: kritieke prestatie-indicatoren) zijn variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren. KPI’s worden gebruikt om het succes van een organisatie in het algemeen te meten, of het succes van een bepaalde actie of campagne. Deze eenheden maken de mate van succes en de voortgang van het nastreven van langetermijndoelen inzichtelijk.” (http://www.marketingtermen.nl/begrip/key-performance-indicator )

In de communicatie kun je bijvoorbeeld denken aan prestaties in de paid, owned en earned media. KPI’s waaraan je bijvoorbeeld kunt denken zijn:

  • meer bezoekers op de eigen site, of een specifieke pagina of onderdeel op de site
  • een gewenste PR-waarde
  • een gewenste hoeveelheid likes op social media, gewenst aantal berichten of gedeelde berichten op social media
  • etc.

Dit zijn meetbare indicatoren. Maar uiteindelijk gaat het in de communicatie om effecten wat betreft kennis, houding en voorgenomen gedrag bij de doelgroep. Deze meet je door middel van interviews en enquêtes. Het beste is om dit te meten vóór dat je aan je actie of campagne begint (0-meting) en daarna. Door de waarden vóór en na te vergelijken kun je het effect  van je actie of campagne meten.

Advertenties