Likert-schaal

Likert-schaal, dit is een lijn met vijf punten, waarop de respondent kan aangeven hoe goed hij dit antwoord vindt passen bij de vraag.

Je kunt ook een zeven-puntsschaal maken, maar de meeste mensen kunnen geen zinnig onderscheid maken tussen zoveel antwoordmogelijkheden. Nóg meer antwoordmogelijkheden geven is dus af te raden.

Alternatief: Wél kun je de respondent vragen om een rapportcijfer te geven voor een kenmerk. Als het heel goed past krijgt dit kenmerk een 10. Als het absoluut niet past krijgt dit kenmerk een 0.