SEO-vriendelijke tekst voor beginners

Vuistregels voor SEO-vriendelijke tekst

Algemeen

 • Begin altijd met de kern van de boodschap
 • Gebruik bullets
 • Schrijf gelaagd: op het hoogste niveau kort en krachtig. Pas op diepere niveaus in de website laat je het hele verhaal zien.

Tekstweergave

 • Optimale breedte van tekstregels: 45 – 75 karakters. Ideaal: 66 karakters per tekstregel (dit zijn ongeveer 8 tot 12 woorden).
 • Met deze lengte kan de lezer nog net het eerste woord op de volgende regel zien. Hierdoor kan hij de tekst snel scannen op trefwoorden om zo bijvoorbeeld uit te zoeken of het artikel interessant is voor hem.
 • Lange zinnen maken een pagina minder leesbaar.
 • Veel woorden op een pagina maken de pagina minder leesbaar.

Regelafstand

 • Houd voldoende regelafstand, gebruik bij een kleine letter relatief een grote regelafstand.
 • Teksten met een kleine regelafstand zijn drukker en onoverzichtelijker. Hierdoor duurt het langer om deze teksten te lezen en te begrijpen en kan de lezer sneller vermoeid raken.

Benadrukken

 • Cursieve en vette teksten worden gebruikt om aandacht te vestigen op bepaalde woorden.
 • Zo geef je aan dat deze woorden belangrijk zijn en hierdoor kunnen gebruikers de tekst snel scannen en nagaan of de inhoud ervan belangrijk is.
 • Wanneer teksten echter helemaal cursief of vet zijn, dan worden ze juist moeilijker om te lezen.

Letters

 • Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat Verdana het best en Times het slechtst scoort als het gaat om leesbaarheid.

Call-to-action (CTA)

Als de tekst is bedoeld om de lezer aan te zetten tot actie, sluit dan af met een button of tekst plus link, zoals: “Plaats bestelling” of “Neem contact op”.

Meer over call-to-action lees je hier: De noodzaak van een call-to-action – Textbroker.nl

Meteen toepassen (opdrachten)

Klik door en lees meer over SEO-vriendelijke teksten op:

Meer over SEO op Communicatie KC: