Tagarchief: mediamix

Middelenmix van de Campagne

De middelenmix is de combinatie van alle media, evenementen, activiteiten en wat dan ook die ingezet worden om de communicatiedoelen van de campagne te bereiken.

Het is handig om een overzicht te maken van welke boodschap je aan wie stuurt via welke middelen en wanneer. Je krijgt dan een overzicht zoals hieronder (gegevens over de doelgroepen etc. zijn niet ingevuld). Als je erachter een kolom zet met de kosten, dan kun je makkelijk uitrekenen wat de kosten zijn.

Doelgroep Gewenst effect Boodschap Middel Wanneer
 
 
 

Het gedeelte van de middelenmix dat alleen gaat over media, noemen we de mediamix.

Middelenmix bepalen in stappen

Stappen voor de analyse (Linker Hersenhelft)

 • Huidige Middelenmix in kaart brengen: zet onder elkaar welke middelen de organisatie nú gebruikt en geef aan welke ze inzet om de doelgroep te bereiken.
 • Touchpoints in kaart brengen. Bijvoorbeeld door een dag uit het leven van de ontvanger te beschrijven, of door de Customer Journey te beschrijven.
 • Gebruik eventueel de Uses and Gratifications theorie om te bepalen hoe de doelgroep de middelen gebruikt: worden de middelen gebruikt zoals de zender bedoeld had, of gebruikt de doelgroep de middelen om eigen behoeften te bevredigen – zonder dat de behoeften van de zender worden bevredigd?

Stappen voor het vinden van oplossingen (Rechter Hersenhelft)

Doelgroep / middelenmatrix

In je campagne kun je verschillende doelgroepen en segmenten op verschillende manieren bereiken – met verschillende middelen dus – en met enigszins verschillende gewenste effecten. Het is overzichtelijk om dit samen te brengen in een doelgroep / middelenmatrix. Bijvoorbeeld:

Middel / Doelgroep 30 – algemeen publiek 30 + algemeen publiek Regelmatige bezoekers Busreizigers  Kosten: Budget
Plaatselijke Krant Kennis over X vergroten: naam, aanbod. Kennis over nieuwe aanbod van X vergroten.
Facebookpagina Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Facebookadvertentie Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Instagrampagina Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Eigen site Kennis over nieuwe aanbod van X vergroten.
Posters Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Flyers Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Eigen Blog Kennis over nieuwe aanbod van X vergroten.
Andere Blogs Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Andere Vlogs Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Nieuwsbrief hardcopy Kennis over nieuwe aanbod van X vergroten.
Nieuwsbrief digitaal Kennis over nieuwe aanbod van X vergroten.
Abri’s Kennis over X vergroten: naam, aanbod. Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
In bussen Kennis over X vergroten: naam, aanbod.
Op bussen Kennis over X vergroten: naam, aanbod.

In dit voorbeeld staan de gewenste effecten vermeld, maar je kunt in plaats daarvan ook de boodschap per doelgroep en per middel (evenement) invullen. (Eventueel kun je ook de boodschap én het gewenste effect invullen, maar dit wordt snel onoverzichtelijk.)

Denk ook aan bijvoorbeeld:

Maak bij Interne Communicatie gebruik van:

 • Trap van Quirke, hulpmiddel bij het kiezen van middelen bij verander-communicatie.

Zie ook:

Terug naar:

Advertenties

Mediaselectie

14814680_l
Source: http://jonturino.com/

Vóórdat je een effectieve en efficiënte mediamix kunt samenstellen moet je media selecteren. Voor deze mediaselectie noemen Floor & Van Raaij de volgende criteria:

 1. bereik
 2. contactfrequentie
 3. kosten
 4. communicatievermogen.

1. Bereik

“het aantal of percentage personen van de doelgroep dat met een mediumtitel wordt geconfronteerd.” (Floor & Van Raaij)

Gemiddeld bereik: “het aantal of percentage personen van de doelgroep dat gemiddeld met een nummer van een blad wordt geconfronteerd.” (Floor & Van Raaij)

Actueel bereik: “het bereik van een mediumtitel in het verschijningsinterval.” (Floor & Van Raaij)

Cumulatief bereik: “geeft aan hoeveel mensen na een aantal nummers of uitzendingen ten minste één van deze nummers of uitzendingen hebben gezien.”(Floor & Van Raaij)

Totaalbereik: “alle personen (…) die in een periode van een jaar wel eens met een mediumtitel worden geconfronteerd (…). Dit is in feite het bereik dat men maximaal kan bereiken.” (Floor & Van Raaij)

Gewogen bereik: “het aantal of percentage personen dat met het medium wordt geconfronteerd, gewogen op basis van een bepaald criterium. Personen tot 35 jaar krijgen bijvoorbeeld een wegingsfactor van 1, terwijl ouderen een weging van 0,5 krijgen.” (Floor & Van Raaij)

TIP:

 • Gebruik TV om snel veel mensen te bereiken. Dit kan met advertenties maar ook met free publicity. Om free publicity te krijgen moet je content opgemerkt worden door journalisten, en dit kan doordat bloggers erover publiceren. Sowieso is het goed om specifieke doelgroepen te bereiken via internet (SEA en SEO) en via social media.

2. Contactfrequentie

Houd als vuistregel aan dat een lid van de doelgroep minstens drie maal met de content geconfronteerd moet worden, vóórdat je er redelijk zeker van kan zijn dat hij deze content echt bewust heeft opgemerkt en onthoudt.

Om ervoor te zorgen dat de doelgroep in contact komt met je content, moet je weten waar de leden van de doelgroep zijn en waar ze naar kijken. Daarvoor kun je onderzoek doen naar touchpoints.

Soms is een lage contactfrequentie voldoende, bijvoorbeeld:

 • uniek aanbod
 • aankondiging van evenement
 • opening van winkel
 • start van de uitverkoop.

Meestal is een hogere contactfrequentie nodig. Floor & Van Raaij stellen dat een hoge contactfrequentie in het algemeen nodig is voor:

 • “het opbouwen van merkbekendheid
 • de introductie van een nieuw merk
 • een merk met een geringe consumententrouw
 • een productcategorie waarvoor de consument in principe weinig belangstelling heeft
 • een merk met een hoge aankoopfrequentie
 • een merk dat gevoelig is voor impulsaankopen
 • een merk dat op de plaats van verkoop veel concurrentie ondervindt van andere merken
 • een merk met een ingewikkelde reclameboodschap.” (Floor & Van Raaij)

3. Kosten

Je kunt op verschillende manieren kijken naar de mediakosten:

Absolute kosten: de tarieven voor adverteren in een bepaald medium.

Kosten per GRP (Gross Rating Point). GRP staat voor 1% kijkdichtheid onder Nederlandsers van 13 jaar en ouder. Het gaat hier om een brutobereik (inclusief doublures), daarom is het aan GRP’s dat nodig is om de doelgroep te bereiken meestal groter dan 100.

Kosten per 1000: per mediumtitel berekend hoeveel het bereik kost per 1.000 personen uit de doelgroep. Bijvoorbeeld: Advertentie kost €30.000, hiermee bereik je 100.000 personen van de doelgroep (dit zijn 100 x 1.000 personen); dan zijn de kosten per 1.000 leden van de doelgroep: €30.000 / 100 = €300 per 1.000 personen.

4. Communicatievermogen

Je kan ‘glamour’ niet overbrengen met een huis-aan-huisblad. In een papieren advertentie kun je niet laten horen hoe goed het nieuwste nummer van een artiest is, wél kun je in een papieren advertentie overbrengen hoe aantrekkelijk deze artiest is en je kan de lezer aanzetten om het nummer te beluisteren via internet.

Elk medium heeft zijn beperkingen en mogelijkheden om content over te brengen. Dit noemen we communicatievermogen van een medium en dit hangt af van:

 • “de technische eigenschappen
 • de context van het medium
 • de confrontatiesituatie
 • de binding met het medium.” (Floor & Van Raaij)