Brand Building 2.0

 

Brand Building 2.0 past bij het principe van Free Branding. De volgende kernpunten zijn belangrijk voor Brand Building 2.0:

  • consument / klant / medewerker als ambassadeur
  • community bouwen
  • (corporate) story telling
  • engagement:
    • online & offline;
    • via waardering, inspiratie en beloning
  • co-creatie
  • relaties onderhouden d.m.v. big data.