Content marketing: definities

Hier volgen enige omschrijvingen van het begrip ‘contentmarketing’.

Bakker (2017) Contentmarketing gaat over communiceren zonder te verkopen en communiceren zonder te pushen.

CMI Content marketing is the marketing and business process for creating and distributing relevant and valuable content to attract, acquire, and engage a clearly defined and understood target audience – with the objective of driving profitable customer action.

Petersen (2015) De ideale mix van content – die als een warme jas over de boodschap gaat – en de juiste kanalen vormen het hart van succesvolle contentmarketing.

Petersen (2019) Contentmarketing is het maken, aanbieden en verspreiden van content die aansluit op een vooraf geïdentificeerde behoefte om nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken.

Pulizzi & Barrett (2009): Content marketing is the art of understanding exactly what your customers need to know and delivering it to them in a relevant and compelling way.

Visser 2015: Contentmarketing is het maken, aanbieden en verspreiden van content via een doordachte mix van on- en offline middelen, waarbij de content aansluit op een vooraf vastgestelde behoefte, om zo nieuwe relaties aan te gaan en bestaande relaties te versterken, met winstgroei als direct of indirect doel.

Klik door naar Content.