Engagement/ Betrokkenheid/ Verbondenheid

Engagement is vooral bekend van ‘online engagement’. Het Engelse woord ‘engagement’ betekent ‘betrokkenheid” of verbondenheid’. Het gaat dus om een gevoel. Een gevoel is moeilijk te meten. Wel kunnen de gevolgen van betrokkenheid worden gemeten.

Zo wordt ‘online engagement’ vaak gemeten aan de hand van de interactie die de bezoeker heeft met de site: neemt hij de moeite om te reageren, of iets te downloaden? Hierbij wordt van de veronderstelling uitgegaan dat betrokkenheid leidt tot zo’n actie (actie kan natuurlijk ook uitgelokt worden door iemand te belonen en dan is het gedrag geen gevolg van betrokkenheid).

Een wereldwijd veel gebruikte methode om engagement te meten is de Q12-methode van Gallup.

Engagement Pyramid