Externe Analyse – 7 Stappen Plan

Strategisch Plan in 7 Stappen
Klik en ga naar het 7 Stappen Plan

Bij de Externe Analyse gaat het om zaken die de organisatie NIET zelf kan beheersen. Beschrijf in ieder geval de volgende onderwerpen:

Analyse van Macro omgeving

Hierbij gaat het om ontwikkelingen in de maatschappij. Analyseer het volgende:

  • DESTEP → concludeer bij elk van de maatschappelijke ontwikkelingen welke kansen & bedreigingen voor het merk er voortkomen uit deze ontwikkelingen.
  • Relevante ontwikkelingen in de communicatie. → concludeer bij elk van deze ontwikkelingen in de communicatie welke kansen & bedreigingen voor het merk hieruit voortkomen.
Micro Meso Macro omgeving
Macro, Meso, Micro omgeving van de organisatie

 Analyse van Meso omgeving:

Hierbij gaat het om ontwikkelingen in de directe omgeving van de organisatie; in de marketing spreekt men dan meestal van de markt. Analyseer het volgende:

  • Zie concurrenten als alternatieve aanbieders waaruit de doelgroep kan kiezen. Deze breng je in kaart door onderzoek te doen bij de doelgroep. Een goede manier om de resultaten van dit onderzoek te presenteren is de outside-in positioneringsmatrix. Zo visualiseer je de breinpositie ten opzichte van andere aanbieders.
  • Inventariseer wie de directe concurrenten zijn van het merk / onderwerp waarover je communicatiecampagne zal gaan. Inventariseer ook indirecte concurrenten en producten, diensten, bezigheden die concurreren om het budget van de doelgroep en / of tijd en / of aandacht. (Iemand kan zijn euro maar 1x uitgeven, zijn tijd maar 1x besteden, zijn aandacht maar aan één ding tegelijk besteden.)
  • Krachtenveldanalyse → welke stakeholders en intermediairs kunnen helpen bij het behalen van organisatiedoelen / communicatiedoelen?
  • 5 krachtenmodel van Porter → wat zijn de kansen & bedreigingen die je kan concluderen bij elk van de vijf krachten? (Dit is belangrijk voor een marketingplan, maar niet altijd voor een communicatieplan.)

Analyse van Doelgroep

Het succes van je communicatieplan hangt af van het effect dat je bereikt bij de doelgroep, verdiep je daarom in de doelgroep waarop je je campagne (tactisch niveau) zal gaan richten. Bedenk je dat de doelgroep bestaat uit een groep van individuen, analyseer daarom op groepsniveau (relaties, sociologie, cultuur) en individueel niveau (psychologie).

  • Image → uit welke associaties bestaat het image bij de doelgroep & wat is hiervan gewenst / ongewenst? Is dit image enigszins anders bij de verschillende rollen in het beslissingsproces / DMU?
  • Rollen in het beslissingsproces / DMU-analyse → op welke rollen moet je je vooral gaan richten voor het bereiken van het gewenste effect?
  • Beslissingsproces → op welke fases in het individuele beslissingsproces moet je je gaan richten & met welke boodschap in elk van die fases?
  • Online consumentengedrag.

Analyseer de doelgroep eventueel ook met:

Pas eventueel ook de volgende theorieën, modellen, concepten toe:

Probeer zo mogelijk een voorspelling van de toekomst te geven. Bijvoorbeeld met:

Kansen en bedreigingen

In de marketing is het de gewoonte om de externe analyse af te sluiten met de relevante kansen en bedreigingen die je kan concluderen uit het voorgaande. In de communicatie is dit vaak ook een goed idee.

Sokkenfabrikanten weer Zie ook:

Advertenties