Gap-analyse

GAP Bestaand Gewenst ID Im
Gaps: Bestaande – Gewenste Identity & Image

Het Engelse woord ‘gap’ betekent ‘kloof’ of ‘gat’. De GAP-analyse is een belangrijk onderdeel van de confrontatie intern – extern.

Methodes om GAP’s vast te stellen

 

Confronteren

De GAP-analyse is – net als de SWOT-analyse – een model om mee te confronteren: Image & Identiteit, bestaand & gewenst. Uit de GAP-analyse kunnen ook strategische opties komen, zoals bijvoorbeeld:

 • welke merkpersoonlijkheid willen we gaan associëren aan het merk
 • passen we de identiteit aan
 • passen we het imago aan
 • passen we slechts één element van de Identity Mix aan
 • sturen we het imago slechts een beetje bij
 • etc.

Vervolgens kun je de strategische opties selecteren.

Het doel van de GAP-analyse is om het volgende te vergelijken (bijvoorbeeld met behulp van een scenario analyse):

 1. de huidige ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid
 2. doelstellingen van organisatie / merk

Concludeer uit 1. en 2. of organisatie / merk haar doelen kan bereiken als ze haar beleid niet verandert. Dus, concludeer of er een kloof zit tussen 1. en 2. Deze kloof vat je samen in een  probleemstelling.

Daarna komt het creatieve gedeelte van je plan: bedenk hoe je de kloof kunt dichten.

GAP’s in de communicatie

In de communicatie gaat het bijvoorbeeld vaak om één of meer van de volgende kloven:

 

gap oplossen creatief
Gaps: Bestaande – Gewenste Identity & Image

Deelvragen

Uit het voorgaande kun je concluderen dat je bijvoorbeeld onder andere de volgende deelvragen kunt formuleren:

 • Wat is de bestaande identiteit van X?
 • Wat is het bestaande imago van X?
 • Wat is de gewenste identiteit van X?
 • Wat is het gewenste imago van X?

 

Advies op basis van GAP

Nadat je de GAP’s hebt vastgesteld, kun je een Creatief Concept ontwikkelen, een content strategie ontwikkelen en een Campagneplan maken.

Lees ook:

Bekende boeken over de GAP-analyse:

Advertenties
Advertenties

Communicatie Kenniscentrum

Advertenties
%d bloggers liken dit: