Interne Analyse – 7 Stappen Plan

Analyseer en beschrijf in ieder geval de volgende onderwerpen:

Strategisch Plan in 7 Stappen
KLIK en ga naar 7 Stappen Plan
 • Aantal medewerkers
 • Informatie over de communicatieafdeling, zoals:
  • omvang,
  • taken,
  • werkzaamheden,
  • relatie met andere communicatieafdelingen van de organisatie,
  • relatie met andere afdelingen (zoals marketing, HRM, etc.).

Analyseer en beschrijf zo mogelijk ook de volgende onderwerpen:

Bij advies over Marketingcommunicatie is het aan te raden om het volgende te analyseren:

 • Eventueel: Analyse van de Marketing Mix ; concludeer:
  • wat de door het management gewenste positionering is
  • wat de werkelijke positionering / profilering is
  • de eventuele GAP tussen deze  gewenste en werkelijk posititionering

Bij advies over Interne Communicatie is het aan te raden om het volgende te analyseren:

Voor nóg meer diepgang kun je de micro-omgeving aanvullend beschrijven aan de hand van:

 Sterkten & Zwakten

In de marketing is het de gewoonte om de intern analyse af te sluiten met de relevante sterkten en zwakten die je kan concluderen uit het voorgaande. In de communicatie is dit vaak ook een goed idee, maar hier gebruiken we niet altijd een SWOT en confrontatiematrix, in plaats daarvan kun je bijvoorbeeld GAP-analyses maken.

Zie ook:

Advertenties