Marketinghuis en aanverwanten

Het ‘marketinghuis’ is een metafoor om te illustreren hoe de verschillende deelgebieden van de marketing samenhangen. Het metafoor van een huis wordt ook toegepast op andere gebieden. Hier volgt een greep:

Advertenties