Meetinstrumenten

In onderzoek bedoelen we met ‘meetinstrumenten’ de vragenlijst(en) die je gebruikt voor je enquête en eventueel topic-lists voor open interviews, registratieformulieren voor observaties etc.

Meetinstrumenten zijn hulpmiddelen om effectief bronnen te raadplegen. Je kunt bijvoorbeeld een image meten door middel van Meetmodel van het Corporate Image; concreet maak je dan een vragenlijst gebaseerd op dit meetmodel. Het meetinstrument is dan de vragenlijst.

Kortom: meetinstrumenten zijn een soort meetlatten waarmee je iets meet.