Participatieladder

De participatieladder is een model dat weergeeft welke mate van interactief beleid er mogelijk is. Het is met name bedoeld voor overheden. De participatieladder is in 1969 gepubliceerd door Sherry Arnstein. Ze vroeg zich hierbij af in hoeverre machthebbers macht delen met de mensen zonder macht (burgers). (Zie ook: Interactieladder.)

Participatieladder Arnstein
source: http://participatiewiki.be/wiki/index.php/Participatieladder

Hoe hoger in de ladder, hoe meer de burgers kunnen meebeslissen over het beleid van de overheid. Helemaal onderin de ladder worden de burgers gemanipuleerd en zijn helemaal machteloos, ze zijn volledig onderworpen aan de macht van de overheid.

In het midden van de ladder hebben de burgers wel het gevoel dat ze meebeslissen, maar in feite gaat het hier slechts om oppervlakkige participatie: zoethoudertjes. Burgers kunnen hun mening geven, maar het is onduidelijk of er iets mee gedaan wordt. Eventueel wordt burgers een plezier gedaan (placation), maar de beslissingen worden genomen door de overheid, zonder dat de burger daar werkelijk invloed op heeft.

Grofweg zijn er dus 3 niveaus van participatie:

  1. de burger aan de macht
  2. de burger zoet houden
  3. de burger participeert niet.

Lees meer: