Interactie

Interactie is actie tussen twee of meerdere partijen. We bedoelen hier meestal een actie van zenden of ontvangen. Bij interactie gaat het dan over partijen die aan elkaar zenden en van elkaar ontvangen.

Interactie? Succesvolle communicatie!

Vergelijk interactie met succesvolle communicatie: de boodschap wordt door de doelgroep begrepen, zoals de zender het bedoeld had en dit leidt tot het gedrag dat de zender wil. Bij succesvolle communicatie gaat het in de eerste plaats om zenden en als de boodschap niet overkomt, dan nog een keer zenden, eventueel op een andere manier of harder. Anderzijds kun je interactie bevorderen door andere partijen te stimuleren om óók te zenden, dit doe je bijvoorbeeld door hen iets te vragen. Kortom: vragen hoort bij interactie, roepen hoort bij succesvolle communicatie.

Interactie kan plaatsvinden op verschillende niveaus. (Zie ook: Interactieladder.) Op het niveau van media (operationeel, tactisch niveau) kan het bijdragen aan het overbrengen van de gewenste boodschap. Op meer strategisch niveau kan het bijdragen aan het aanpassen van het beleid of zelfs identiteit van de organisatie.

Interactievisie vs. actievisie

Interactie visie vs. actievisie: actie gaat over zo goed mogelijk een boodschap zenden en overbrengen; interactie gaat ook over het onderhouden van relaties, hierbij hoort het ‘vertellen van de goede dingen’. (Zie ook: Be good and tell it.)

Lees meer op Communicatie KC

Klik verder