communicatie-boodschap

Het Communicatieplan

Kern van het Communicatieplan:

De Kern van het Communicatieplan is gebaseerd op het verbale communicatiemodel van Lasswell en geeft antwoord op de volgende kernvragen van een communicatieplan:

  • Bij wie wil je welk effect bereiken?
  • Met welke boodschap denk je dat effect te kunnen bereiken?
  • Met welke middelen krijg je die boodschap bij de doelgroep?

Je communicatieplan moet minstens deze kernvragen beantwoorden, zo niet dan is je plan niet goed. (Je plan is juist beter als je ook hebt nagedacht over een andere vraag die voortkomt uit Lasswells’ model: Wie zegt het? Ofwel: Wie is de afzender?)

Hoe maak je een Communicatieplan?

Zet de onderdelen van Het Communicatieplan (zie hieronder) onder elkaar en vul elk onderdeel in. Begin bij de kern van het communicatieplan (zie hierboven). Er is verder geen vaste volgorde voor het maken van de onderdelen van het communicatieplan, maar let op: als het plan klaar is, dan moet elk onderdeel kloppen met de andere onderdelen! (Je communicatieplan moet dus verticaal consistent zijn.)

Hieronder staan alle onderdelen van Het Communicatieplan, bij een onderdeel staan onderwerpen in cursief. Deze onderwerpen kunnen van belang zijn voor het maken van dit onderdeel.

Campagne plan COM plan voor Starters

Onderdelen van Het Communicatieplan

Onderdelen van Het Communicatieplan

 

 Of DOWNLOAD Campagneplan schetsblad en vul in.

Dit communicatieplan is te gebruiken als:

DOWNLOAD Checklist Rapport NIMA Communicatie B versie 1

Klik door naar:

Advertenties

Inside-out en outside-in analyses voor het bedenken van de boodschap

Onderstaande analyses (Inside-out en outside in) kun je maken in de volgorde die het beste past bij het probleem dat je oplost.

Je boodschap moet aan de ene kant passen bij de ontvanger (wat wil hij, wat motiveert hem, etc.); aan de andere kant moet je boodschap passen bij de zender (merk/ organisatie), want wat je tegen de ontvanger vertelt moet wel waar zijn, op de lange duur moet de zender het wel waar kunnen maken.

Inside-out analyses: uitgaande van de zender (merk/ organisatie)

Outside-in analyses: uitgaande van de ontvanger:

Boodschap bedenken met mindmaps

De volgende stappen helpen je om op een eenvoudige manier een doeltreffende boodschap te bedenken.

1. Mindmap blokkades

Je kan de boodschap bedenken door een mindmap te maken van blokkades: wat zijn mogelijke redenen waarom de doelgroep niet geïnteresseerd is in je boodschap? Meestal gaat het hierbij om een houding die de ontvanger heeft en die houding komt voort uit het imago dat hij heeft van de afzender.

2. Mindmap aantrekkelijke punten

Nadat je voorgaande mindmap van blokkades hebt gemaakt, kun je een mindmap van aantrekkelijke punten maken: welke positieve associaties zijn er mogelijk rond het merk en de propositie?

3. Selecteren

Bedenk nu wat de belangrijkste reden is dat de ontvanger niet vindt / doet wat jij wilt: komt dit vooral door zijn blokkades, of komt dit doordat hij zich niet zo bewust is van de aantrekkelijke punten?

4. Boodschap creëren

Bedenk nu een boodschap die ofwel een aantrekkelijk punt benadrukt, ofwel die een blokkade neutraliseert. (Soms kun je beiden in één boodschap stoppen, maar het gevaar bestaat dan dat je de ontvanger in verwarring brengt, doordat je teveel informatie op hem afvuurt.)