Theorie, wat is dat?

  • “Theories are simply explanantions of how or why things happen the way they do.” (Stone, 1999, p1)
  • Communicatietheorie kan grofweg verdeeld worden in menselijke communicatie en massacommunicatie en is nauw verweven met andere disciplines zoals sociale psychologie, sociologie en politicologie. (Vertaald uit Stone, 1999, p10)
  • There is nothing so practical as a good theory. – Kurt Lewin
  • Als je iets niet begrijpt of als iets niet werkt zoals je had gedacht, dan ben je meestal uitgegaan van een verkeerde aanname, ofwel: een verkeerde theorie.
  • “Theorie” komt uit het klassieke Grieks en betekent zoiets als ‘waarnemen’.

Lees meer op Communicatie KC