Theorie, wat is dat?

“Theories are simply explanantions of how or why things happen the way they do.” (Stone, 1999, p1)

There is nothing so practical as a good theory. - Kurt Lewin

Als je iets niet begrijpt of als iets niet werkt zoals je had gedacht, dan ben je meestal uitgegaan van een verkeerde aanname, ofwel: een verkeerde theorie.

“Theorie” komt uit het klassieke Grieks en betekent zoiets als ‘waarnemen’.

Een theoreticus is dan iemand die die goed waarneemt. Niet voor niets noemde Steve Jobs innovatie een kwestie van goed kijken.

Communicatietheorie

Communicatietheorie kan grofweg verdeeld worden in menselijke communicatie en massacommunicatie en is nauw verweven met andere disciplines zoals sociale psychologie, sociologie en politicologie. (Vertaald uit Stone, 1999, p10)

Advertenties
Advertenties

Communicatie Kenniscentrum

Advertenties
%d bloggers liken dit: