Wat wordt er bedoeld met ‘boodschap’?

De boodschap is een samenvatting van de informatie die aantrekkelijk/ aansprekend is voor de doelgroep, en waarvan je verwacht dat die zal leiden tot de gewenste effecten. Wees je er wel van bewust dat de boodschap die je zendt níet per se de boodschap is die de lezer uit je communicatie-actie haalt!

De boodschap is voor ontvangers aantrekkelijk als zij deze associëren met positieve waarden. Deze waarden bevinden zich diep in het brein van de ontvanger. Je moet dus een boodschap gebruiken die de ontvanger associeert met positieve waarden in zijn brein.

Het begrip ‘boodschap’ past goed bij tekstuele communicatie. Communicatie-effecten worden echter ook gekregen met non-verbale communicatie, zoals foto’s, filmpjes etc.

Content

Content is een wat ruimer begrip en gaat over tekst, beeld, geluid, alles dat via media overgebracht kan worden.

Terug naar: