Boodschap bedenken

De boodschap moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Vertel in je campagne liefst maar één ding: zendt maar één boodschap. Anders raken mensen in verwarring; zij moeten dan gaan kiezen welke boodschap ze opnemen en dan heb je kans dat ze een ‘ verkeerde’ boodschap opnemen – of helemaal geen. Klik om meer te lezen over Boodschap bedenken

Je zult merken dat je met alleen een boodschap vaak niet bereikt wat je wilt. Ook de tone-of-voice en de context zijn belangrijk. Denk bij context bijvoorbeeld aan: het moment waarop de ontvanger de boodschap ontvangt is belangrijk, en de omgeving waarin hij de boodschap ontvangt, en van wie. Het is dan ook maar een kleine stap van het bedenken van de boodschap naar het bedenken van de communicatiestrategie.

Zeker als je een merk wilt positioneren in het brein van de ontvangers is het een goed idee om ook een Merkverhaal te construeren. Dit verhaal is dan de boodschap die je over een langere tijd zendt. Dit is een inside-out benadering.

Benader het bedenken van een boodschap / content ook outside-in, bijvoorbeeld door te achterhalen welke zoektermen de doelgroep gebruikt of zou kunnen gebruiken om bij jouw onderwerp uit te komen. (Denk hierbij ook aan de Top 7 methode.)

Analyseer ook welke boodschap het merk op dit moment uitzendt, bewust en onbewust, met Woorden, Daden, Design. Onderzoek welke boodschap het merk uitzendt met behulp van de Top 7 methode.

Analyseer tevens of er een GAP is tussen:

  • De boodschap die het merk uitzendt:
    • via Woorden – via Design;
    • via Woorden – via Daden;
    • via Design – via Daden
  • De Kern enerzijds en Woorden, Daden, Design. anderzijds.
  • Wat het merk bewust naar buiten brengt, en wat ze eigenlijk wil zijn. (Wat ze eigenlijk wil zijn blijkt uit bijvoorbeeld haar missie, maar ook uit wat het management zegt. En ook hiertussen kan een GAP bestaan.)

Deze analyses zijn input / inspiratie voor het bedenken van een boodschap waarmee het merk op een duidelijke, eenduidige manier naar buiten kan treden. Deze boodschap zal bijdragen aan een sterk en gewenst image.

 

 

 

Advertenties