Creatieve ideeën genereren

Divergeren Convergeren
Creatief proces: divergeren & convergeren.

Er zijn verschillende manieren om creatieve ideeën te genereren, zoals:

Hieronder vind je er nog een paar.

Ieder bedenkt en pitcht

 1. Het creatieve team komt bij elkaar en stelt een doel.
 2. De individuele leden van het creatieve team gaan uit elkaar en ieder analyseert het probleem en bedenkt oplossingen om het gestelde doel te bereiken.
 3. Het creatieve team komt weer samen (na 1 tot 3 weken). Elk lid pitcht zijn analyses en oplossingen.
 4. Het creatieve team stelt vast wat het meest haalbaar is. (Hierbij kun je gebruik maken van het SFA-model voor het selecteren van opties.)

Mindmap

Mindmappen is een klassieke methode. Hieronder volgt een eenvoudige beschrijving. Het werkt het best in een team van 4 tot 8 personen.

 1. Zet de kern van het onderwerp waarvoor je een oplossing zoekt in het midden van een groot vel papier (flipover).
 2. Hier omheen zet je in steekwoorden en/of tekeningetjes wat er in je opkomt.
 3. Elk steekwoord of tekeningetje kan leiden tot weer nieuwe steekwoorden en tekeningetjes.
 4. Stop als er geen spontane nieuwe aanvullingen komen en selecteer vervolgens de beste ideeën.

‘Trucjes’ voor divergerend denken

Probeer out-of-the-box te denken, door bijvoorbeeld een aantal ideeën te combineren, of door te bedenken hoe je het meest ongewenste resultaat kunt bereiken (i.p.v. het meest gewenste). Zo zijn er nog vele ‘trucjes’ om je uit je normale patroon van denken te halen:

 1. zonder woorden
 2. combineren
 3. vergelijkend, naast elkaar stellen
 4. herhaling
 5. overdrijving
 6. op zijn kop zetten
 7. weglaten en suggereren
 8. paradoxen en gezichtsbedrog
 9. provoceren en choqueren
 10. spelen met tijd
 11. perspectiefwisseling
 12. spoofs en parodieën
 13. symbolen en tekens
 14. uitnodigen om te spelen
 15. een verhaal vertellen
 16. absurd, surrealistisch, bizar
 17. neem het letterlijk
 18. verander het product
 19. alternatief gebruik
 20. dubbele betekenis
 21. met woorden spelen
 22. het woord als ‘trekker’
 23. metafoor en analogie
 24. reframing (uit: Marijn de Jong 2016)

Je kan deze ‘trucjes’ ook toepassen bij een van de andere methodes: als je even vastzit, dan gebruik je een ‘trucje’ voor divergerend denken om verder te komen en weer meer ideeën te genereren.

Na diergeren komt convergeren en selecteer je de beste ideeën.