Customer Life Cycle

Customer Life Cycle: alle stappen die een klant zet tijdens het koop- en klantproces. Het gaat dus over alle conversaties die je met een klant hebt. Vanaf het eerste bezoek tot en met de verbondenheid als een loyale klant. (Dit gaat dus iets verder dan de customer journey, want daarbij gaat het slechts om het proces dat leidt tot het worden van een klant.)

De Customer Life Cycle bestaat volgens Sterne & Cutler uit de volgende fasen:

  1. Reach (bereiken): aandacht krijgen.
  2. Acquisition (verwerven): de bereikte persoon aan je binden.
  3. Conversion (omzetting): de bereikte persoon tot de koopbeslissing brengen.
  4. Retention (vasthouden): de klant vasthouden; meer laten kopen.
  5. Loyalty (trouw): de klant komt regelmatig terug en wordt ambassadeur voor je merk.

Meer over de customer lifecycle:

Lees ook: