Gewenste uitgangspositie

De “Gewenste uitgangspositie”geeft de strategische positie aan van waaruit je meerdere tactische doelen kan bereiken. Deze tactische doelen bereik je met campagnes. De gewenste uitgangspositie is dus een positief uitgangspunt voor campagnes en voor het behalen van concrete tactische doelen.

Het gaat er bij de gewenste uitgangspositie om dat de doelgroepen een positieve houding hebben ten opzichte van het onderwerp waarover je communiceert (merk, product, dienst, persoon, organisatieverandering, etc.). Vandaar dat je de gewenste uitganspositie kan beschrijven aan de hand van een aantal van de de volgende onderwerpen (klik erop en klik vervolgens verder):