Nike and child labour

Klik hieronder voor meer informatie over hoe Nike haar gedrag verbeterde, kinderarbeid afschafte en een beter imago kreeg: