communicatiemiddelen

Het Communicatieplan

Kern van het Communicatieplan:

De Kern van het Communicatieplan is gebaseerd op het verbale communicatiemodel van Lasswell en geeft antwoord op de volgende kernvragen van een communicatieplan:

 • Bij wie wil je welk effect bereiken?
 • Met welke boodschap denk je dat effect te kunnen bereiken?
 • Met welke middelen krijg je die boodschap bij de doelgroep?

Je communicatieplan moet minstens deze kernvragen beantwoorden, zo niet dan is je plan niet goed. (Je plan is juist beter als je ook hebt nagedacht over een andere vraag die voortkomt uit Lasswells’ model: Wie zegt het? Ofwel: Wie is de afzender?)

Hoe maak je een Communicatieplan?

Zet de onderdelen van Het Communicatieplan (zie hieronder) onder elkaar en vul elk onderdeel in. Begin bij de kern van het communicatieplan (zie hierboven). Er is verder geen vaste volgorde voor het maken van de onderdelen van het communicatieplan, maar let op: als het plan klaar is, dan moet elk onderdeel kloppen met de andere onderdelen! (Je communicatieplan moet dus verticaal consistent zijn.)

Hieronder staan alle onderdelen van Het Communicatieplan, bij een onderdeel staan onderwerpen in cursief. Deze onderwerpen kunnen van belang zijn voor het maken van dit onderdeel.

Campagne plan COM plan voor Starters

Onderdelen van Het Communicatieplan

Onderdelen van Het Communicatieplan

 

 Of DOWNLOAD Campagneplan schetsblad en vul in.

Dit communicatieplan is te gebruiken als:

DOWNLOAD Checklist Rapport NIMA Communicatie B versie 1

Klik door naar:

Advertenties

Effectiviteit middelenmix inschatten

Begin met een matrix

Maak een lijst van alle online en offline middelen & evenementen (instrumenten) die het merk zou moeten inzetten voor jouw campagne. En zet hierachter minstens vier kolommen. Geef per instrument aan:

 1. Op welke doelgroep het zich richt. (Als er meerdere doelgroepen bereikt worden, dan is het handig om per doelgroep een kolom te maken.)
 2. Of het waarschijnlijk effectief is in het realiseren van een van de communicatie-effecten: kennis / houding / gedrag, bij de betreffende doelgroep. (Dit gaat over de middellange termijn: tactisch niveau.)
 3. Of het waarschijnlijk effectief is in het binden van de doelgroep aan het merk: effectief / gemiddeld / niet effectief. (Dit gaat over de langere termijn: strategisch niveau.)
 4. Voor welke andere doelgroepen dit instrument kan worden ingezet.

Concludeer

 1. Concludeer met welk instrument het meeste effect per geïnvesteerde euro bereikt kan worden op middellange termijn (tactisch niveau). Dit instrument is dus heel efficiënt. Idem: het minst efficiënt. Voeg aan de matrix eventueel een kolom toe met bij elk instrument hoe efficiënt het is : ++ / + / 0 / – .
 2. Idem: langere termijn (strategisch niveau).
 3. Adviseer op basis van het voorgaande welke instrumenten ingezet moeten worden en hoeveel in welke bronnen geïnvesteerd moet worden.

Richting implementatie

Je kan nu eventueel nog een stap maken richting de implementatie van je plan (operationeel niveau). Geef per instrument aan:

 1. Wie de ‘eigenaar’ is: wie is verantwoordelijk voor het resultaat? (Bijvoorbeeld marketing manager, communicatiemanager, etc.)
 2. Welke professionals er allemaal betrokken zijn bij de productie: copywriter, fotograaf, webdesigner, etc.
 3. Wanneer welk instrument klaar moet zijn.
 4. Wie wanneer aan welk instrument moet beginnen.

Zie ook: