Touch, Tell, Sell, Care (TTSC)

De Customer Journey kan verdeeld worden in verschillende fases: Touch, Tell, Sell, Care. Dit komt overeen met de indeling volgens het REAN-model.

Meer over Touch, Tell, Sell, Care