ambitie

Ambitie over welk effect jij wilt bereiken

Piramide van C modellen Vaak wordt communicatie nog gezien als ‘zenden’. Bij ‘zenden’ weet je één ding zeker: je bent de ingezette middelen – zoals geld – kwijt. Zenden is dan ook een prima manier om het communicatiebudget op te maken. Deze kosten of de omvang van het budget zijn eenvoudig te meten. In organisaties wordt nog wel eens gestuurd op budget. De visie dat communicatie niets meer is dan zenden, past goed bij communicatie op operationeel niveau, maar wordt – helaas – ook vaak gebruikt voor het aanpakken van problemen op tactisch en strategisch niveau.

Je ambitie zou hoger moeten liggen: je zou moeten willen dat de ingezette middelen leiden tot een effect, een verandering van kennis, houding en voorgenomen gedrag bij doelgroepen. Deze effecten zijn echter moeilijker te meten, vaak moet daarvoor namelijk onderzoek worden uitgevoerd. Deze ambitie is belangrijk, want de return on investment (ROI) wordt door managers steeds belangrijker gevonden en daarmee de accountability: hoe kun je de hoogte van je communicatiebudget verantwoorden, wat krijgen we terug voor al dat geld en andere middelen?

Je ambitie zou echter nóg wat hoger moeten liggen: je zou moeten streven naar interactie met verschillende stakeholders, waardoor zij zich betrokken gaan voelen. Dit betekent dat je niet alleen moet zenden, maar vooral ook ontvangen: luisteren en ervoor zorgen dat de organisatie zich aanpast aan de wensen en verwachtingen van de stakeholders. De organisatie moet relevant gevonden worden door de stakeholders. Je moet ernaar streven dat mensen van je organisatie en het merk gaan houden. Dit betekent dat je intern sterk moet lobbyen zodat de organisatie écht verandert en zich écht aanpast aan haar omgeving. Je moet je dus opstellen als advocaat van de stakeholders, niet alleen als woordvoerder van het management. Deze visie op communicatie past bij het aanpakken van problemen op strategisch niveau.

Lees ook:

Advertenties

Meedoen & Meedenken

Wij mensen zijn sociale wezens en we vinden het belangrijk om mee te doen met de groep waar we bij willen horen. Als bijvoorbeeld iemand in een projectgroep niet goed meedoet, dan loopt hij gevaar uit de groep gezet te worden. Je kan dus laten merken dat je ergens bij wilt horen door mee te doen.

Doen wat van je verwacht wordt

Meedoen betekent vaak dat je de groep volgt: je doet wat er van je verwacht wordt – of wat je denkt dat er van je verwacht wordt. Voor een projectgroep is het makkelijk als ze klusjes aan jou kunnen overlaten. Ze zullen je dankbaar zijn en dat voelt goed aan. Waarschijnlijk accepteer je weer een klusje en zo is iedereen tevreden. Of niet?

Het gevaar is dat je jezelf in een rol laat duwen dat je alleen maar klusjes mag uitvoeren die anderen niet willen doen. Wil jij dat dan wél? Hoe graag wil je bij de groep horen?

Ambitie: meedenken

Je kan ook meer ambitie tonen: bepaal zélf wat je wel en niet wilt doen. Accepteer alleen klusjes die je écht wilt doen, bijvoorbeeld omdat je er iets van leert, waardoor je jezelf ontwikkelt. Dan doe je het klusje dus óók voor jezelf.

Je ambitie kan nóg hoger zijn, namelijk de groep laten doen wat jíj wilt. Dit zal lang niet altijd geaccepteerd worden en dus zul je met groepsgenoten moeten overleggen over wat er moet gebeuren.

Samen overleggen en samen beslissen over wat er moet gebeuren en over wie wat moet gaan doen, dát is echt groepswerk, dan levert ieder een gelijkwaardige bijdrage. Niet alleen wat betreft uren, maar ook wat betreft meedenken. Dus niet alleen handwerk, maar ook hoofdwerk.

Meedoen en meedenken met de opdrachtgever

In je relatie met een opdrachtgever zien we net zoiets als zoals je in het voorgaande kon lezen voor een projectgroep. Je wilt graag geaccepteerd worden door de opdrachtgever dus doe je wat de opdrachtgever van je vraagt. Hij heeft klusjes waar hij niet aan toekomt, of waar hij geen zin in heeft, dus laat hij ze door jou doen. Net als bij een projectgroep kun je ook hier meer ambitie tonen: accepteer alleen klusjes die je zélf wilt doen, bijvoorbeeld omdat je jezelf erdoor zal ontwikkelen.

Je ambitie kan ook in je relatie met de opdrachtgever nóg hoger zijn, namelijk de opdrachtgever laten doen wat jíj wilt. Dit klinkt misschien als te hoog gegrepen of zelfs arrogant. Toch wordt vaak aan je gevraagd om onderzoek te doen en advies te geven. In je advies ga je de opdrachtgever vertellen wat hij volgens jou zou moeten doen.

Je moet dus niet alleen meedoen – doen wat de opdrachtgever vraagt, maar ook meedenken – zélf nadenken en analyseren en zélf een oplossing bedenken. Dit betekent dat je de opdrachtgever af en toe tegenspel moet geven, je moet een sparring-partner zijn. Zoek naar het probleem achter het probleem. Zo kom je sámen tot een oplossing, i.p.v. dat de opdrachtgever al min of meer een oplossing heeft, die jij uitvoert, zonder mee te denken.

Organisatiedoelstelling & jouw Projectdoelstelling

Een organisatiedoel is een gewenste situatie die op een van te voren bepaald tijdstip bereikt dient te zijn. Organisatiedoelen worden direct of indirect van de missie afgeleid. (bron: Bepalen van de doelen, op TwynstraGuddeKennisbank.nl)

De Doelstelling van je Communicatieproject moet zijn afgeleid van één van de Organisatiedoelstellingen en die moeten zijn afgeleid van de Missie.

De Doelstelling van je Communicatieproject moet zijn afgeleid van één van de Organisatiedoelstellingen en die moeten zijn afgeleid van de Missie.

Voorbeelden van Organisatiedoelstellingen:

  • medewerkers meer klantvriendelijk maken;
  • betrokkenheid onder medewerkers vergroten,
  • groter gevoel van veiligheid onder burgers
  • efficiënter werken
  • etc.

Voor jouw communicatieproject is natuurlijk vooral díe organisatiedoelstelling belangrijk die jij wilt gaan helpen bereiken. Zo’n organisatiedoelstelling is belangrijk, omdat de organisatie geld en andere middelen beschikbaar heeft gesteld om dit doel te bereiken. Als je kan aantonen dat jouw communicatieproject bijdraagt aan het realiseren van een organisatiedoel, dan heeft de opdrachtgever een reden om geld en andere middelen beschikbaar te stellen voor jouw communicatieproject. Bepaal daarom welke organisatiedoelstelling een verbinding legt tussen jouw communicatieproject en de missie.

De doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject zou afgeleid moeten zijn van een organisatiedoelstelling. Stel vast of dit zo is.

Vervolgens kun je jouw Projectdoelstelling weer onderverdelen in een Onderzoeksdoelstelling en een Communicatiedoelstelling.

Doelstelling Project Onderzoek Communicatie

Bijstellen doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject

  1. Als de doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject níet duidelijk is afgeleid van een organisatiedoelstelling herformuleer dan deze doelstelling/ probleemstelling, zodat deze wél duidelijk is afgeleid van de organisatiedoelstelling. (Overleg wel met de opdrachtgever voordat je doelstelling/ probleemstelling van je communicatieproject bijstelt!)
  2. Een ander probleem met de doelstelling/ probleemstelling van jouw communicatieproject kan zijn, dat de opdrachtgever verkeerde en/ of onrealistische verwachtingen heeft van communicatie of van wat jij kan realiseren binnen de gegeven tijd. Stel ook dan de doelstelling/ probleemstelling bij – in overleg met de opdrachtgever.
De verwachting die de opdrachtgever heeft van jouw communicatieproject heeft te maken met wat hij verstaat onder communicatie. Probeer er daarom achter te komen wat hij eronder verstaat en bepaal of deze visie op communicatie hier het best van toepassing is.
Zorg ervoor dat jouw communicatieproject voor een belangrijk deel gaat over Tactisch Niveau en vraag je af of je communicatie moet zien als middel of proces.

Lees ook: