Marketing strategie

In de marketing worden meestal opties geconcludeerd uit de SWOT-analyse. Daarnaast worden de volgende modellen vaak gebruikt voor het genereren van strategische opties:

Beoordelen van strategische opties

  • SFA-model van Johnson & Scholes: Suitability, Feasability, Acceptability

Zie ook: