Strategie Ontwikkeling – 7 Stappen Plan

Strategisch Plan in 7 Stappen

Klik en ga naar 7 Stappen Plan

Wat is Strategie?  Het gaat in deze stap over het strategisch niveau, dus over het ontwikkelen van een Merk en merkstrategie. Strategie Ontwikkeling is een cruciaal en creatief proces. Hierbij gebruik je vooral je rechter hersenhelft. Vaak kom je tot de beste oplossingen door ‘out of the box‘ te denken, maar daarvoor moet je kunnen ‘spelen’ met theorieën, modellen en concepten.

Je kunt nu opties voor oplossingen verzamelen en selecteren. Lees hier meer daarover.

De merkstrategie wordt in praktijk gebracht door middel van instrumenten – daarover gaat de volgende stap. Deze instrumenten pas je concreet toe in de campagne – dat is de laatste stap in het 7 Stappen Plan.

Segmentatie & Positionering

Bij het ontwikkelen van een strategie gaat het om het verwerven van een gunstige strategische uitgangspositie, dat is: de juiste breinpositie / positionering bij de juiste mensen. Beantwoord daartoe de volgende vragen → pas bijbehorende modellen toe (als je dat in voorgaande stappen al gedaan hebt, kan je de uitkomsten nu vervolmaken):

Bedenk nu een merkstrategie

Strategieën die je kan toepassen bij communicatie

Creatieve briefing:

Na de voorgaande analyses kan je een creatief team een creatieve briefing geven. Het creatieve team ontwikkelt dan een creatief concept en een campagne.

Pas de volgende theorieën, modellen, concepten toe, op strategisch niveau :

  • Probleemstelling. Uit de Confrontatie Intern – Extern kan je concluderen wat het probleem is voor de organisatie, dat je met communicatie kan oplossen.
  • Communicatiedoelstelling op strategisch niveau.
  • Gewenste uitgangspositie. Op strategisch niveau bereik je geen doelen met direct praktisch nut, maar je neemt een strategische uitgangspositie in van waaruit je makkelijker concrete doelen kan bereiken. Een positief image is bijvoorbeeld een strategische uitgangspositie van waaruit je het gedrag van doelgroepen makkelijker beïnvloedt; voor dit concrete beïnvloeden zet je een campagne op.
  • Actie- en Interactievisie. Is het organisatieprobleem op te lossen met communicatie als ‘zenden’ of is het beter om communicatie op te vatten als ‘interactie’, waarbij betekenis gemeenschappelijk kan worden gemaakt?

Pas eventueel de volgende theorieën, modellen, concepten toe, op strategisch niveau :

Marketing strategie (klik)

Zie ook op Communicatie KC:

Advertenties