Samenhang van de 7 Stappen

Strategische & Organisatorische Uitgangspunten

Het 7 Stappen Plan begint bij de Strategische & Organisatorische Uitgangspunten, het 7 Stappen Plan is er dan ook voor bedoeld om er voor te zorgen dat deze uitgangspunten gerealiseerd worden. De uitgangspunten beschrijven wat de organisatie wil, met dit plan help je dus om de wil van de organisatie op te leggen aan haar omgeving. Er zijn twee vakgebieden waarmee je dit doet: marketing en communicatie. Beiden houden zich namelijk op hun eigen manier bezig met de interactie tussen de organisatie en haar omgeving.

Externe en Interne Analyse & Confrontatie

yin yangVandaar dat je in de Externe Analyse kijkt naar wat er speelt in de omgeving van de organisatie en hoe dit aan het realiseren van de uitgangspunten bijdraagt of juist tegenwerkt. In de Interne Analyse kijk je naar wat de organisatie aan zichzelf kan veranderen om haar uitgangspunten te kunnen realiseren. In de Confrontatie Intern – Extern achterhaal je waar de prioriteiten liggen: wat moet de organisatie zeker doen op korte termijn, zodat haar uitgangspunten worden gerealiseerd. Marketeers gebruiken hier vaak een SWOT-analyse, terwijl communicatie-deskundigen voor de confrontatie ook gebruik kunnen maken van een gap-analyse.

Iteratief proces

Uit de Confrontatie Intern – Extern kan ook de conclusie komen dat de organisatie haar uitgangspunten moet aanpassen – dat ze dus iets anders moet willen dan eerst – anders komt haar voortbestaan in gevaar. De stappen volgen daarom niet altijd lineair op elkaar. Het invullen van de stappen is zodoende een iteratief proces: een proces waarbij je heen en weer gaat tussen de stappen. Uiteindelijk moeten alle stappen namelijk met elkaar in harmonie zijn.

Strategische Ontwikkeling: rechter hersenhelft

Een logisch vervolg op de Confrontatie Intern – Extern is de Strategie Ontwikkeling. Hier bedenk je hoe de organisatie verder moet, wat ze moet doen om de interne en externe omgeving zó te aan te passen dat haar voortbestaan het best gewaarborgd is. Strategie Ontwikkeling is een creatief proces en daarvoor gebruik je vooral je rechter hersenhelft, terwijl je bij de voorgaande analyses vooral je linker hersenhelft hebt gebruikt.

Instrumenten Mix: Marketingmix / Communicatiemix

Na de Strategie Ontwikkeling is het logisch om te concluderen wat de organisatie nou concreet moet doen. Dit doe je in de Instrumenten Mix. Een marketeer zal hier bedenken wat er moet gebeuren met de Marketingmix: Product, Prijs, Plaats en Promotie. Een communicatiedeskundige bedenkt hier met welke instrumenten uit de Communicatiemix het probleem moet worden aangepakt; dus met Marketingcommunicatie, Corporate Communicatie of Interne Communicatie, of met een combinatie van deze instrumenten.

Campagneplan

Tenslotte maak je een Campagneplan, waarin je precies beschrijft wat er binnen een bepaalde periode moet gebeuren om invulling te geven aan de Instrumenten Mix.