Confrontatie Intern / Extern – 7 Stappen Plan

Strategisch Plan in 7 Stappen
Klik en ga naar 7 Stappen Plan

Je hebt het ‘probleem achter het probleem‘ geanalyseerd door een in- en externe analyse te maken en de strategische en organisatorische uitgangspunten te analyseren. Nu ga je de uitkomsten van deze analyses confronteren en concluderen wat het centrale probleem is dat je gaat oplossen.

Je opdrachtgever bracht namelijk een probleem naar voren, maar als kritische en onderzoekende professional moet je zélf analyseren waar dit probleem vandaan komt en of jij dit wel kan helpen oplossen, en zo ja, welk stukje van het probleem jij kan helpen oplossen.

Niemand weet namelijk beter wat jij kan dan jijzelf. Vaak denken opdrachtgevers bijvoorbeeld dat je een marketingplan moet gaan schrijven, of een website moet gaan bouwen. Dat zijn echter niet de oplossingen waar je als communicatieprofessional het beste in bent.

Inventariseer doelstellingen, sterkten & zwakten, kansen & bedreigingen

 • Kijk nog eens naar de missie, visie en doelstellingen van de organisatie of het merk.
 • Zet ook de sterkten & zwakten onder elkaar.
 • Doe hetzelfde voor de kansen & bedreigingen.
 • Helpen de sterkten en kansen bij het behalen van de organisatiedoelstellingen en de missie en bij het realiseren van de visie? Haal eventueel sterkten en kansen weg.
 • Werken de zwakten en bedreigingen tegen bij het behalen van de organisatiedoelstellingen en de missie en bij het realiseren van de visie? Haal eventueel zwakten en bedreigingen weg.
 • Ontbreken er sterkten, zwakten, kansen of bedreigingen? Vul deze aan.

Pas de volgende modellen toe:

 • SWOT-analyse: nodig bij een marketing-plan. Vaak verwachten opdrachtgevers dat je ook bij een communicatieplan een SWOT maakt, concentreer dan vooral op sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen die aan te pakken zijn met communicatie (dus het veranderen van kennis, houding, voorgenomen gedrag).
 • gap oplossen creatief
  Gap oplossen via een ‘derde weg’: identity en image moeten allebei veranderen.

   GAP-analyse: vind de probleemstelling, dit is cruciaal voor de volgende fase: het creatieve gedeelte van het 7 Stappen Plan: een strategie en een plan maken om de kloof te dichten.

Blijf ook in deze stap in dialoog met je opdrachtgever:

Zie ook: