probleem

Probleembeschrijving

← Naar 1. Context van de Opdracht.

Beschrijf de Probleemsituatie met de volgende onderwerpen:

Visie opdrachtgever:
Beschrijf eerst het Probleem zoals de opdrachtgever het ziet (na je analyse zul je dit aanpassen):

 • Wat ziet de opdrachtgever als het belangrijkste probleem dat je moet aanpakken met communicatie?

Analyse:
Analyseer vervolgens zelf het probleem door te beschrijven waardoor het volgens jou veroorzaakt wordt. (Breng symptomen en afhankelijkheden in kaart.) Meestal:

 • Organisatie Marketing Communicatie doelstellingen

  Relatie tussen doelstellingen (Michels 2016).

  Wordt het marketing- / organisatieprobleem veroorzaakt door een negatieve houding en/of gebrek aan bekendheid?

 • Kennis / houding ten opzichte van wat?
 • Wat ís de kennis / houding?
 • Waardoor wordt deze kennis / houding veroorzaakt? Bijvoorbeeld:
  • Door negatieve associaties; wélke negatieve associaties?
  • Door “stoorzenders”: andere merken of mensen die negatieve berichten verspreiden. Wie zijn die “stoorzenders” en welke berichten verspreiden ze?
  • etc.

Let op: voor deze analyse heb je informatie nodig en die informatie krijg je door onderzoek te doen. Zoals deskresearch, observeren, verkennende interviews met de doelgroep, etc. Dus:

 • Onderbouw je analyse met deskresearch: literatuur en branche-ontwikkelingen.
 • Leg uit hoe communicatie een oplossing kan geven voor dit probleem. (Leg dus ook uit wat jij onder communicatie verstaat in dit geval.)

Onderwerp:
Beschrijf wat het onderwerp is van je communicatieplan:

 • Productmerk of deel van productmerk?
 • Productmerk dat tegelijk organisatiemerk is?
 • Productmerk dat in verschillende segmenten van de productcategorie opereert (productlijnmerk)?
 • Productmerk dat in meerdere productcategorieën opereert (paraplumerk)?
 • Introductie van nieuw merk?
 • Extensie van bestaand merk, binnen / buiten de productcategorie?
 • Bijsturen van Merk, Identity, Image?

Termijn:
Beschrijf of je plan moet gaan over een campagne of communicatiebeleid van 1, 2, 3, etc. jaar.

Geografische inperking:
Geef aan of het zich moet richten op Nederland, de Benelux, Europa, etc.?

Na deze Probleembeschrijving vat je de probleemsituatie samen in één zin: de Probleemstelling.

Deze probleembeschrijving – of samenvatting daarvan – kun je gebruiken voor je debriefing.

Zie ook op Communicatie Kenniscentrum:

Advertenties

Het organiseren van media is nog geen communicatie-project

Nog steeds denken veel mensen dat communicatie ‘iets met media’ is. Nou is het waar dat je vaak media nodig hebt voor communicatie, maar zeker met traditionele media zoals radio, tv en drukwerk kun je niet veel meer dan boodschappen zenden. Communicatie is het scheppen van gemeenschappelijke betekenis, en dit is een interactief proces. Een interactief medium als internet is natuurlijk veel meer geschikt om tot gemeenschappelijke betekenis te komen. Toch communiceerden mensen ook al vóórdat er internet was…

Interactie & onderzoek

Interactie is er volop als mensen persoonlijk met elkaar communiceren. Eigenlijk zorgen alleen massamedia voor eenzijdige communicatie,  waarbij vooral gezonden wordt. Ook als je gebruik maakt van massamedia kun je interactie bevorderen, bijvoorbeeld door mensen te laten reageren via Twitter, email of een brief, of door een antwoordcoupon. Daarnaast is het een goed idee om onderzoek te doen, vóór, tijdens en ná het inzetten van media. Met onderzoek kun je namelijk de effectiviteit voorspellen en meten.

Door onderzoek ontvang je informatie – i.p.v. dat je informatie zendt. Zo zorgt onderzoek voor interactie, interactie in de zin van zenden en ontvangen van informatie. Je leert met onderzoek over de doelgroep, je komt te weten wat de leden van de doelgroep weten, geloven en vinden, en je kan jouw boodschap hierop aanpassen. Die boodschap kan ook de identiteit zijn, dus je kan ook je organisatie/ merk/ product aanpassen aan de doelgroep – i.p.v. de doelgroep aan te passen, nl. in wat de leden weten, geloven en vinden.

Het aanpassen van je organisatie/ merk/ product gaat natuurlijk wel een stuk verder dan het aanpassen van je communicatiemiddelen. Als je de identiteit aanpast begeef je je dan ook op strategisch niveau, terwijl je met middelen op operationeel niveau of tactisch niveau zit.

Onderzoek en analyse zijn nodig voor professionele communicatie

Voor het organiseren van media heb je niet per se kennis van communicatie nodig; voor het organiseren van media is het namelijk meestal voldoende om de juiste mensen aan te sturen. Onderzoek en analyse gebaseerd op communicatie-theorie is hiervoor niet nodig, want je regelt gewoon de media die de opdrachtgever van je vraagt. Die opdrachtgever kán een communicatiedeskundige zijn, maar vaak is het iemand die een probleem ziet en bedenkt dat media de oplossing zijn. Het organiseren van media is daarom wel een project – en dit kan heel uitdagend zijn! – maar het is niet per se een communicatie-project.