Tagarchief: campagneplan

Campagneplan voor gevorderden

Je kunt de onderdelen hieronder maken in de volgorde die jou uitkomt, maar zorg ervoor dat het geheel consistent en in balans is. Klik op de blokjes.

Campagne Plan Analyse Campagne Plan Doelgroep Campagne Plan Doelstelling Campagne Plan Afzender Campagne Plan Evaluatie
Campagne Plan Boodschap Campagne Plan Communicatiestrategie Campagne Plan Creatief Concept
Campagne Plan Middelen Mix Campagne Plan Timing Campagne Plan Budget
Campagne Plan Organisatie van de Communicatie

Als je nóg meer ervaring hebt en op bachelor-niveau wilt werken, dan zul je een Strategisch Communicatieplan maken, bijvoorbeeld met behulp van het Communicatie & Branding Plan. Het Theoretisch Kader dat je gebruikt, klimt dus met je ervaring steeds hoger in de Piramide van Communicatiemodellen.

Gevorderden gebruiken complexere theorie

Dit Campagneplan voor Gevorderden onderscheidt zich wat betreft communicatietheorie van het Campagneplan voor Starters, doordat dit Campagneplan voor Gevorderden ervan uitgaat dat communicatie niet alleen zenden en ontvangen is, maar dat ook feedback belangrijk is.

Hoe meer ervaring je hebt, hoe genuanceerder je gaat nadenken over wat communicatie is en wat je ervan mag verwachten. Je kunt dan steeds complexere problemen oplossen met je Theoretisch Kader. Dit Theoretisch Kader wordt steeds uitgebreider De theorieën, modellen en concepten die je toepast worden dus steeds complexer. Je klimt steeds hoger in de Piramide van Communicatiemodellen.

ZBMO model

Feedback en feed forward

Ná de campagne kun je onderzoek doen en de uitkomsten analyseren en zo evalueren of de campagne de effecten heeft gehad die je wilde. Tijdens de campagne kun je ook al onderzoeken, analyseren en evalueren of de campagne de goede kant op gaat. Het is verstandig om ook al vóór de campagne onderzoek en analyse te verrichten, want zo kun je de campagne vooraf al effectiever en efficiënter maken.

Het verzamelen van informatie – door middel van onderzoek, analyse en evaluatie – ná en tijdens de campagne is een vorm van feedback. Als je dan de campagne bijstuurt, noemen we dat terugkoppeling. Het verzamelen van informatie vóór de campagne is een vorm van feed forward.

Zie ook op Communicatie KC:

Advertenties

Campagneplan, het communicatieplan voor starters

De onderdelen van het campagneplan staan hieronder. Je kunt de onderdelen maken in de volgorde die jou uitkomt, maar zorg ervoor dat het geheel consistent en in balans is. Klik op de blokjes hieronder.

Campagne Plan Doelgroep Campagne Plan Doelstelling Campagne Plan Afzender
Campagne Plan Boodschap Campagne Plan Communicatiestrategie Campagne Plan Creatief Concept
Campagne Plan Middelen Mix Campagne Plan Timing Campagne Plan Budget

 DOWNLOAD Campagneplan schetsblad en vul in.

Bij het woord ‘Communicatieplan‘, denken veel mensen aan wat we hier op Communicatie KC een ‘Campagneplan’ noemen: een communicatieplan voor starters. Als je meer kennis en ervaring hebt, ben je toe aan:

Het Theoretisch Kader dat je gebruikt, klimt dan steeds hoger in de Piramide van Communicatiemodellen. Dit campagneplan is gebaseerd op het verbale communicatiemodel van Lasswell.

Lasswell model
Lasswell’s verbale Communicatiemodel

Zie ook op Communicatie KC:

Wanneer Strategie?

Als je een Communicatieplan gaat maken, moet je eerst kiezen of je een Actieplan, een Campagneplan, of een Communicatiestrategie gaat maken. Maak een Plan voor Communicatiestrategie als het plan moet bijdragen aan een betere relatie met een of meerdere stakeholders, dit is de essentie van Public Relations, maar is ook essentieel voor Interne Communicatie of voor Direct Marketing.

Concreet zit je dan meestal in een van de volgende situaties:

 • Afstuderen HBO
 • Examen Nima Interne & Corporate Communicatie niveau B
 • Examen Nima Marketingcommunicatie niveau B

Doel van Communicatiestrategie is het bouwen en onderhouden van relaties met doelgroepen. Deze doelgroepen kunnen medewerkers zijn, maar ook journalisten, bloggers, twitteraars, consumenten, gebruikers, etc.

Zie ook:

 

Communicatieplan, Michels

Voor het opstellen van een campagneplan, kan je bijvoorbeeld ook het Communicatieplan gebruiken zoals Michels dat voorstelt:

C plan Michels

In woorden:

 • Welke effecten wil je bereiken (Doelstelling: verandering in kennis/ houding/ gedrag)
 • Bij welke Doelgroepen
 • Welke Boodschap is daarvoor nodig, verbaal & non-verbaal (Concept, Strategie)
 • Hoe krijg je die boodschap bij de doelgroep: Middelen, met daarbij behorende Tijdsplanning & Budget.
 • Hoe effectief was deze campagne: Evaluatie
 • Wat kunnen we met een nieuwe campagne bereiken: Analyse.

Je kan je Campagne efficiënter en effectiever maken door te denken vanuit de ontvanger. Door ontvanger-gericht te denken kun je scoren bij de opdrachtgever, want die denkt meestal van nature vooral vanuit zijn eigen organisatie en wat die organisatie kan en wil.

Zie ook:

Over het Campagneplan

Een campagneplan is een communicatieplan op tactisch niveau: er moet een duidelijk meetbaar resultaat behaald worden op een bepaald moment. Hierbij hoort de opdracht voor het communicatieactieplan en het Stimulus-responsmodel; communicatie wordt hier gezien als een middel. De communicatiedoelstellingen die hier bij horen zijn communicatiedoelstellingen op tactisch niveau.

Combinatie van Media

Eén enkele actie is meestal niet genoeg voor het bereiken van het gewenste effect. Daarom wordt de ontvanger bestookt met meerdere uitingen/ acties: advertenties, websites, evenementen etc. Zo’n samenhangend geheel van acties die moeten leiden tot een meetbaar resultaat op een vastgesteld moment, noemen we een campagne. De bedoeling is hetzelfde als bij een Actieplan: Bestaande Situatie veranderen in de Gewenste Situatie.

Organisatieprobleem → Communicatiedoelstellingen → Doelstellingen van het middel

Een campagneplan moet zijn afgeleid van de communicatie op strategisch niveau. En de doelstellingen van jouw communicatieproject moeten zijn afgeleid van de organisatiedoelstellingen. Als je een campagne wilt gaan ontwikkelen moet je daarom altijd eerst analyseren wat het organisatieprobleem is dat je met de campagne kan oplossen. Vraag je dus af wat het probleem achter het probleem is.

De campagne wordt uitgewerkt in middelen en per middel kun je bepalen welke doelen je wilt bereiken met dat middel.

 

 

Geen stappen maar onderdelen

Voor het gemak spreken we over een stappenplan, maar eigenlijk bestaat een communicatieplan niet uit stappen, maar uit onderdelen. ‘Stappen’ suggereert namelijk  dat je de onderdelen na elkaar maakt en pas naar de volgende stap mag als de vorige stap af is.

Zo lineair werken de meeste menselijke processen echter niet. De onderdelen staan wel in een logische volgorde, maar de volgorde waarin je ze maakt kan van geval tot geval anders zijn. Vaak heb je bijvoorbeeld al tijdens het vooronderzoek ideeën voor de oplossing, terwijl dat eigenlijk hoort bij de Communicatiestrategie of Communicatiemix, en die bedenk je na het hoofdonderzoek. Of het budget is al aan het begin gegeven, terwijl dit onderdeel pas aan het eind staat.

Dit heen en weer gaan tussen onderdelen van een plan, noemen we een iteratief proces.

Een meer procesmatige manier om tot resultaat te komen is de scrum.

Kritische noot bij Combinatie van Uitingen

De opdracht voor Uiting of Combinatie van Uitingen is een logisch voortvloeisel van het Stimulus-responsmodel. Dit model is ontwikkeld in de psychologie en kun je als volgt weergeven: S → R

Doel van Plan voor één Uiting

Voor de meeste situaties buiten een laboratorium is het stimulus-responsmodel dus te simpel. Maar voor een eenvoudige actie in een omgeving met weinig verandering en weinig invloeden is het wel bruikbaar. We kunnen het gebruiken voor het visualiseren van het doel van een Plan voor één Uiting (Communicatie Actieplan):

Actieplan Bestaand GewenstCombinatie van Uitingen

Eén enkele actie is meestal niet genoeg voor het bereiken van het gewenste effect. Daarom wordt de ontvanger bestookt met meerdere uitingen/ acties: advertenties, websites, evenementen etc. Zo’n samenhangend geheel van acties noemen we een campagne. De bedoeling is hetzelfde: Bestaande Situatie veranderen in de Gewenste Situatie.

De opdracht voor Actieplan of Campagneplan

We kunnen Lasswell’s verbale communicatiemodel vertalen naar de volgende opdracht voor een communicatie actieplan of campagneplan:

 • bereik de juiste doelgroep
 • met de juiste boodschap,
 • op de juiste manier,
 • met de juiste media,
 • op het juiste moment,
 • voor de juiste interpretatie en
 • het juiste effect.

Wat hier ‘juist’ is dat bepaal jij als communicatiedeskundige. Het gaat er dus niet zozeer om wat de ontvanger juist vindt, maar wat juist is voor het bereiken van de doelen van jouw opdrachtgever.