Tagarchief: vragen

Theorie – Deelvraag – Interviewvraag / Enquêtevraag

Vanuit je Theoretisch Kader kun je deelvragen concluderen; zo worden de deelvragen onderbouwd en kun je verdedigen WAAROM je jouw tijd – én die van respondenten – moet besteden aan het beantwoorden ervan d.m.v. onderzoek. De deelvragen operationaliseer je naar interviewvragen, enquêtevragen etc.

Een overzichtje zoals hieronder maakt het voor de lezer van je onderzoeksrapport duidelijk waarom een bepaalde interviewvraag of enquêtevraag gesteld moet worden, dus waarom jij en de respondent daaraan tijd moeten besteden. Bovendien is het zo duidelijk of je wel de juiste vragen stelt om te onderzoeken wat je wilt onderzoeken; ofwel dit draagt bij aan de validiteit van je onderzoek.

Theorie Deelvraag Interviewvraag / Enquêtevraag
Domino van COM effecten

& Doelgroepsegmentatie op merkspecifiek niveau

Wat weet / gelooft de doelgroep over X? • Kent u X?

• Wat weet u over X?

• Waar denkt u aan bij X?

Hoe voelt de doelgroep over X? • Wat vindt u van X?
Hoe gedraagt de doelgroep zich tov X? • Koopt u wel eens X?

• Raadt u anderen wel eens X aan?

Lees ook op Communicatie KC

Advertenties

Vragenlijst maken

Vuistregels voor het maken van een vragenlijst

 • Zorg voor vragen over kennis, houding en gedrag in relatie tot het onderwerp dat je onderzoekt.
 • Volgorde: vragen mogen elkaar niet beïnvloeden.
  • Let in dit verband ook op de introductie: vaak is het niet handig om al aan het begin te vertellen waarover het gaat, want daarmee stuur je de respondent.
  • Vertel in de introductie ook hoe lang het invullen gaat duren.
  • Denk eraan dat de ene vraag het antwoord op de volgende vraag kan beïnvloeden. Begin daarom zo open mogelijk en zoom steeds meer in op het onderwerp waarover je het eigenlijk wilt hebben.
 • Maak zinnige selectievragen over de doelgroep. Later, bij het analyseren van de resultaten van je vragenlijst moet je namelijk kunnen concluderen of de resultaten correleren met kenmerken van de doelgroep. Geven ouderen bijvoorbeeld andere antwoorden dan jongeren? Zo kun je ook achterhalen wat eigenlijk de relevante kenmerken zijn om de doelgroep op te segmenteren.

Let hierop bij het maken van een vragenlijst:

 • Beantwoorden de antwoorden je onderzoeksvraag?
 • Stel geen overbodige vragen en zorg ervoor dat je ook geen informatie mist.
  • Je zorgt hiervoor door elke interviewvraag te onderbouwen.
  • Geef in je rapport (bijlage) aan hoe elke interviewvraag is afgeleid van de deelvragen.
  • Deze deelvragen zijn afgeleid van je theoretisch kader.
 • Verplaats je in de respondent; dus laat je vragenlijst door een buitenstaander testen voordat je hem afneemt.

Meer over vragenlijsten maken:

Lees ook: Theorie – Deelvraag – Interviewvraag / Enquêtevraag (KLIK)

Zie ook:

Stel jezelf vragen bij Budget

Stel jezelf de volgende vragen als je het budget hebt vastgesteld:

 1. Wat zou ik extra doen als ik de helft meer budget krijg dan ik heb begroot?
 2. Wat zou ik niet/ anders doen als mijn budget tot eenderde wordt gereduceerd?
 3. Als ik bezuinig zoals bij vraag 2, heeft het dan zin om te realiseren wat ik bij vraag 1 van plan was?

Na het beantwoorden van voorgaande drie vragen wil je misschien je middelenmix en strategie aanpassen.

Onderzoeksvragen vanuit Z->O

De Zender -> Ontvanger concepten bestaan uit verschillende onderdelen. Elk van die onderdelen kan een knelpunt zijn. Analyseer daarom de probleemsituatie door vragen te stellen bij elk van de onderdelen. Het kan nodig zijn om informatie te verzamelen over de specifieke probleemsituatie die jij wilt oplossen. Het verzamelen van informatie doe je door middel van onderzoek.

Hieronder staan onderdelen uit het Zender -> Ontvanger model, bij elk onderdeel kun je doorklikken naar onderwerpen. Begin je analyse met het beschrijven van de onderwerpen die relevant zijn voor de specifieke probleemsituatie. (Wat relevant is bepaal je in samenspraak met de opdrachtgever en eventueel andere betrokkenen!) Het is handig om de onderwerpen te vertalen naar concrete vragen die je wilt beantwoorden: de analysevragen. Als je onderzoek gaat doen om informatie te verzamelen dan moet je onderzoeksvragen formuleren. (De onderzoeksvragen zullen erg lijken op de analysevragen.)

De onderzoeksvragen kun je bijvoorbeeld beantwoorden door middel van enquetes en interviews, hiervoor heb je enquetevragen en interviewvragen nodig. Deze enquetevragen en interviewvragen zijn concrete vragen die je aan concrete mensen gaat stellen.  Enquetevragen en interviewvragen zorgen ervoor dat je informatie krijgt waarmee je de onderzoeksvragen kunt beantwoorden.

Schematisch

Onderwerpen/ Knelpunten per Onderdeel ->

-> Analysevragen ->

-> Onderzoeksvragen ->

-> Enquetevragen/ Interviewvragen

Onderzoeksvragen bedenken over de onderdelen van het Zender-Ontvanger-model:

Zender
Boodschap
Medium
Ontvanger
Feedback
Terugkoppeling
Encoderen
Decoderen
Ruis