B.E.S.T. formule voor Content Marketing

De BEST formule voor Content Marketing is ontwikkeld door Newt Barrett en Joe Pullizzi in Get Content Get Customers. BEST staat voor:

BEST gaat in feite over het goed voorbereiden van je Content Marketing. Hiervoor hebben Barrett en Pulizzi een aantal vragen bedacht. Danyl Bosomworth geeft ze in zijn blog als volgt weer (vertaald door mij):

Behavioral (Gedragsmatig)

Hoe ga je het rendement meten en wat zijn de metingen die het rendement op contentuitgaven bepalen?

 • Welke actie willen we dat onze klanten ondernemen?
 • Welk effect moeten we ermee bereiken?
 • Hoe gaan we hun gedrag meten?
 • Hoe zetten we ze op het pad naar aankoop (wat is het conversiepunt)?

Essential (Essentieel)

Waar raken enerzijds uw expertise rond uw producten of diensten en anderzijds de informatie-/entertainmentbehoeften van uw klanten elkaar?

 • Wat moeten onze klanten echt weten (niet over onze producten, maar over informatie en taken die relevant zijn voor wat we te bieden hebben)?
 • Hoe positioneren we content voor maximale impact?
 • Wat zijn de mediatypes die moeten worden opgenomen?
 • Hoe sluit wat zij moeten weten aan bij onze unieke expertise?
 • Wat zal persoonlijk of professioneel het meeste voordeel opleveren?

Strategic (Strategisch)

Om echt succesvol te zijn, moet een contentstrategie uw merkverhaal vertellen in relatie tot uw klanten. Laat het niet in een vacuüm leven.

 • Helpt deze inspanning op het gebied van contentmarketing ons om onze strategische doelen te bereiken?
 • Integreert het met onze andere strategische initiatieven?
 • Hebben we executive support voor deze contentstrategie?

Targeted (Gericht)

Krijg grip op de buyer persona voor elk van uw klantsegmenten. (Want: als je ze niet goed kent, hoe weet je dan wat ze nodig hebben?)

 • Hebben we precies de prospects geïdentificeerd die we willen targeten?
 • Wat zijn de verschillende klantsegmenten? Waarom zijn ze anders?
 • Begrijpen we echt wat hen motiveert?
 • Begrijpen we hun professionele rol?
 • Begrijpen we hoe zij het product of de dienst die wij aanbieden zien?

TIPS

Pas toe: Tips voor Effectieve Strategie met de Communication Funnel.

Mijn tips bij de verschillende onderdelen van BEST:

Lees verder