Tagarchief: probleemstelling

Probleembeschrijving

← Naar 1. Context van de Opdracht.

Beschrijf de Probleemsituatie met de volgende onderwerpen:

Visie opdrachtgever:
Beschrijf eerst het Probleem zoals de opdrachtgever het ziet (na je analyse zul je dit aanpassen):

 • Wat ziet de opdrachtgever als het belangrijkste probleem dat je moet aanpakken met communicatie?

Analyse:
Analyseer vervolgens zelf het probleem door te beschrijven waardoor het volgens jou veroorzaakt wordt. (Breng symptomen en afhankelijkheden in kaart.) Meestal:

 • Organisatie Marketing Communicatie doelstellingen
  Relatie tussen doelstellingen (Michels 2016).

  Wordt het marketing- / organisatieprobleem veroorzaakt door een negatieve houding en/of gebrek aan bekendheid?

 • Kennis / houding ten opzichte van wat?
 • Wat ís de kennis / houding?
 • Waardoor wordt deze kennis / houding veroorzaakt? Bijvoorbeeld:
  • Door negatieve associaties; wélke negatieve associaties?
  • Door “stoorzenders”: andere merken of mensen die negatieve berichten verspreiden. Wie zijn die “stoorzenders” en welke berichten verspreiden ze?
  • etc.

Let op: voor deze analyse heb je informatie nodig en die informatie krijg je door onderzoek te doen. Zoals deskresearch, observeren, verkennende interviews met de doelgroep, etc. Dus:

 • Onderbouw je analyse met deskresearch: literatuur en branche-ontwikkelingen.
 • Leg uit hoe communicatie een oplossing kan geven voor dit probleem. (Leg dus ook uit wat jij onder communicatie verstaat in dit geval.)

Onderwerp:
Beschrijf wat het onderwerp is van je communicatieplan:

 • Productmerk of deel van productmerk?
 • Productmerk dat tegelijk organisatiemerk is?
 • Productmerk dat in verschillende segmenten van de productcategorie opereert (productlijnmerk)?
 • Productmerk dat in meerdere productcategorieën opereert (paraplumerk)?
 • Introductie van nieuw merk?
 • Extensie van bestaand merk, binnen / buiten de productcategorie?
 • Bijsturen van Merk, Identity, Image?

Termijn:
Beschrijf of je plan moet gaan over een campagne of communicatiebeleid van 1, 2, 3, etc. jaar.

Geografische inperking:
Geef aan of het zich moet richten op Nederland, de Benelux, Europa, etc.?

Na deze Probleembeschrijving vat je de probleemsituatie samen in één zin: de Probleemstelling.

Deze probleembeschrijving – of samenvatting daarvan – kun je gebruiken voor je debriefing.

Zie ook op Communicatie Kenniscentrum:

Probleemstelling, Doelstelling, Vraagstelling

Er zijn diverse opvattingen over wat een probleemstelling is, wat een doelstelling is en wat een vraagstelling is, ook de relatie tussen deze begrippen wordt door diverse auteurs anders gelegd. Meer hierover lees je als je naar beneden scrollt. Zelf vind ik onderstaande illustraties duidelijk weergeven wat deze begrippen inhouden en wat hun onderlinge relaties zijn.

Illustratie: Relatie Probleemsituatie – Gewenste situatie

probleemsituatie-gewenste-situatie

In bovenstaande illustratie wordt duidelijk gemaakt dat je met je plan of advies de probleemsituatie kan veranderen in een gewenste situatie.

Illustratie: Relatie Probleemsituatie – Gewenste situatie; Probleemstelling – Doelstelling

probleemsituatie-gewenste-situatie-2

De gewenste situatie kan je ook ‘Doelsituatie’ noemen. Dan is het logisch om de beschrijvingen van respectievelijk de probleemsituatie en de doelsituatie samen te vatten in ieder één zin: de probleemstelling en de de doelstelling. In de probleemstelling stel je wat het probleem is. In de doelstelling stel je wat het doel is.

Illustratie: Relatie Probleemsituatie – Gewenste situatie; Probleemstelling – Doelstelling – Vraagstelling

probleemsituatie-gewenste-situatie-vraagstelling

Vóórdat je een doeltreffend advies kan geven of plan kan maken, moet je precies weten wat het probleem is, waardoor het probleem veroorzaakt wordt en welke factoren je moet veranderen om de probleemsituatie te veranderen in de gewenste situatie. Je moet de probleemsituatie dus beter leren begrijpen. Daarvoor heb je informatie nodig. Deze informatie verzamel je door onderzoek te doen.

Onderzoek is gericht op het vinden van informatie waarmee een vraag beantwoord kan worden: de onderzoeksvraag, ofwel vraagstelling. Om de probleemsituatie te begrijpen gebruik je inzichten en deze inzichten noemen we theorieën.

Kortom: je gebruikt theorie om de probleemsituatie te analyseren en te begrijpen welke factoren het probleem veroorzaken. Zo kan je concluderen welke factoren je moet beïnvloeden, zodat het probleem verdwijnt en de gewenste situatie ontstaat. Bijvoorbeeld: te weinig mensen kopen het product, dit kan je verbeteren door meer mensen een positieve houding te geven ten opzichte van het product en dat kan je doen door een aantrekkelijker merk aan het product te koppelen. Als je de belangrijkste begrippen analyseert kan je komen tot bijvoorbeeld de volgende deelvragen: Wat weten / geloven leden van de doelgroep nu over het product? Waardoor kunnen deze mensen gemotiveerd worden? Welke waarden kunnen we aan het product verbinden? Via welke touchpoints en intermediairs kunnen deze mensen beïnvloed worden?

Doelstelling Project Onderzoek Communicatie

Probleemstelling, volgens Verschuren / Van der Kaap

“Een probleemstelling is een definitie van je onderzoeksprobleem en bestaat uit een doelstelling en één of meerdere vraagstellingen.” (Verschuren, 1999, in Van der Kaap 2008, p44)

Probleemstelling: definitie van het onderzoeksprobleem (Van der Kaap, 2008, p44)
Probleemstelling: definitie van het onderzoeksprobleem (Van der Kaap, 2008, p44)

Nel Verhoeven ziet het enigszins anders:

“De probleemomschrijving bestaat uit de doelstelling voor het onderzoek en de probleemstelling, ofwel centrale vraagstelling. (…) Onder deze probleemstelling kan een aantal deelvragen vallen die de probleemstelling verduidelijken en een stap zijn in de richting van onderzoeksvragen die tijdens de analyse worden beantwoord. Dit zijn meer vragen naar samenhang, toetsen,beschrijvingen, enzovoorrt.

Dus: probleemstelling → deelvragen → onderzoeksvragen” (Verhoeven, 2011, p81-82)

Volgens Verhoeven is de probleemstelling dus een ander woord voor centrale vraagstelling. En wat Verschuren en ook Van der Kaap de probleemstelling noemen komt overeen met wat Verhoeven probleemomschrijving noemt.

Bij Verhoeven is de doelstelling het doel van je onderzoek, bijvoorbeeld: “Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor mediaplanners, waarmee zij de optimale mix van online en offline middelen kunnen bepalen.” De probleemstelling een vraag, die je gaat beantwoorden in je onderzoek. Bijvoorbeeld: “Welke factoren zijn relevant voor het ontwikkelen van een optimale mix van online en offline media, en hoe bepaal je hiermee de optimale mix voor het bereiken van de doelstellingen van de adverteerder?”

Lees ook:

Zie ook: